Til barnets beste at mor ikke uten videre kan flytte langt fra far

Barn trenger både mamma og pappa. Derfor er det bra hvis aleneforeldre ikke kan flytte langt av gårde uten at den andre forelderen er enig.

Før helga la barnelovutvalget fram forslag til endringer i barneloven. Et flertall i utvalget går inn for at forelderen som barnet bor fast hos, ikke skal kunne ta med seg barna og flytte langt av gårde uten samtykke fra den andre forelderen. Dette gjelder i tilfeller hvor foreldrene har delt foreldreansvar. Delt foreldreansvar er ikke det samme som delt omsorg, men at begge foreldre er enige i viktige beslutninger om barnet.