En tragedie fra Rotvoll til Auschwitz

Historien om livet og døden til Zolo Karoli viser hvordan fordommer og rasisme i Norge og Europa fikk katastrofale følger. Hundre år etter at han og familien ble jaget fra Trondheim, trer de omsider fram som mennesker.

Fotoet: Det eneste bildet av Zolo som voksen, tatt i mai 1939 i Belgia.  Foto: Copyright National Archives of Belgium


Skampletten
i norsk historie som deportasjonen av jøder til nazistenes dødsleirer utgjør, har blitt tematisert i mange bøker og omsider også på film. Det har vært mindre oppmerksomhet om andre grupper omfattet av nazistenes folkemord. Derfor er boka til Maria Schwaller Rosvoll som kom denne uka, «Zolo Karoli – En europeisk historie», en av årets viktigste norske dokumentarbøker.