Listhaugs sugerør til oppmerksomhet

Sylvi Listhaugs utfall mot koronastøtte til kulturlivet er så unyansert at det gode poenget hennes svekkes av at hun ikke vet eller vil vite hva hun snakker om.

Kulturkamp: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug er utpekt av Siv Jensen som hennes arvtager som partileder. Det ser ut som om hun har tenkt å markere seg med kamp mot kulturstøtte, skriver vår kommentator.  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Saken oppdateres.


Tirsdagens «Politisk kvarter»NRK radio ble en kulturdebatt utenom det vanlige. Sannsynlig påtroppende leder for Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, har åpenbart funnet en markeringssak for et parti som sliter, snart skifter leder og trenger en sak som gir oppmerksomhet: Koronastøtte til kulturlivet.

Sammenlignet med andre bedrifter, som Listhaug sier – som om sekkebetegnelsen «kulturlivet» er en slags bedrift – mener hun at kulturlivet har fått et sugerør ned i statskassen. Hvis noen tror at det meste av koronastøtten i Norge har gått til kulturlivet, er det så langt ut på jordet at du havner i utmarka.

Likevel er det noen sider ved koronastøtten til kulturlivet som er verdt å diskutere, hvor Listhaug har noen gode poeng. I likhet med flere av ordningene rettet mot andre bransjer, har resultatet blitt at noen store aktører har fått en stor andel av støtten, mens mange av de mindre aktørene har fått lite eller ingenting. Det er ikke et særtrekk ved kulturstøtten, men verdt å problematisere.

13 millioner til Kurt Nilsens juleturné og 36 millioner til festivalen Tons of Rock gir grunnlag for kritikk mot hvordan ordningene med koronastøtte treffer og ikke treffer. Listhaug bruker disse eksemplene som rambukk og feier over hele kulturlivet, som om kulturarbeidere flest har fått kompensasjon for det meste av tapte inntekter. Det virker som om hun ikke har satt seg inn i ordningene hennes eget parti har stemt for i Stortinget. Ordninger som hun nå altså er imot, og vil fjerne.

Hele angrepsvinkelen til Listhaug tyder på at hun har meislet ut kulturstøtte som et område hvor det er mulig å spille elitekortet og få et sugerør til tiltrengt oppmerksomhet. Hun sier at hun ser på kultur som en del av den kommersielle virksomheten, i motsetning til frivillighet og idrett. Noen av kulturstøtteordningene omfatter også frivillighet og idrett, men der ønsker Listhaug ingen støttekutt. Idrett er altså mindre kommersielt enn kultur, slik hun ser det.

De andre deltagerne i debatten, kulturminister Abid Raja (V) og kulturpolitisk talsperson Anette Trettebergstuen (Ap), bar preg at de har blitt mer vant til å krangle med hverandre enn å forholde seg til kulturpolitiske utspill fra Sylvi Listhaug. Listhaugs utspill virker basert på lite kjennskap til helheten, men effektiv bruk av noen eksempler. Til sammenligning har Raja og Trettebergstuen åpenbart oversikt over hva de snakker om, men fortsetter småkrangelen om ordningene er gode nok, framfor å ta utspillet, kultursynet eller kunnskapsløsheten til Listhaug på alvor.

Sammen med deler av utelivet står kulturlivet i en særstilling under koronaen, fordi de har blitt pålagt å stenge helt eller delvis ned av myndighetene av smittevernhensyn. Det er ikke sikkert Abid Rajas argument om å redde kulturarven er det beste i møte med Listhaugs kritikk av store støttesummer til internasjonale selskap.

Ordningene for koronastøtte til alle bransjer bør evalueres og diskuteres. Utilsiktede skjevheter bør om mulig rettes opp, også når det gjelder kulturstøtten. Trettebergstuens anslag om at koronastøtten til kulturlivet samlet sett utgjør rundt tre prosent av de ulike støttepakkene som er vedtatt av Stortinget, står i grell kontrast til inntrykket Sylvi Listhaug prøver å skape, hvor det virker som om verft, hotell og industri på Vestlandet kan gå konkurs fordi pengene har gått til kultur.

Få eller noen bransjer i Norge har så mange frilansere og selvstendig næringsdrivende som kulturlivet. Noen jobber opp mot det som Listhaug kaller «den kommersielle kulturen». Svært mange jobber i hele eller deler av spekteret fra små teatergrupper og klubbscener til store konsertarrangører. Hvis noen i fullt alvor mener at disse samlet sett har kommet uforholdsmessig godt ut av koronakrisa og er vinnere i støtteordningene her til lands, så vet de ikke hva de snakker om.


Les flere kommentarer av Terje Eidsvåg


På forsiden nå