Mange ble forbannet, men koronahverdagen blir omtrent som før

Vi trenger ikke hisse oss opp. Vi blir ikke fratatt vaksine, og de aller fleste vil fortsatt bruke munnbind.

Trondheim vil anmelde flere grove brudd på smittevernloven Ordfører Rita Ottervik sier hun er forbannet over bruddene Foto: RUNE PETTER NESS  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

To koronanyheter tirsdag førte til at mange ble forbannet. Folk stilte seg umiddelbart to spørsmål: Skal oslofolk bli vaksinert raskere enn folk i området mitt? Risikerer jeg nå å møte en haug med folk i butikken som ikke bruker munnbind?

Den ene nyheten, om flere vaksiner til Oslo-området, kom på regjeringens pressekonferanse om at vaksinestrategien blir endret. Ikke mye, men litt. Den andre nyheten kom i formannskapet i Trondheim, der politikerne vedtok å gå fra et påbud om munnbind i butikker og liknende steder til en sterk anbefaling.

Jeg tror vi kan ta det med ro på begge områder. Koronahverdagen blir omtrent som før. Mormor vil få vaksinen hun venter på. De aller fleste vil fortsatt bruke munnbind i butikken. Det med munnbind, påbud og anbefaling har dessuten vært nokså uklart i lang tid.

For å ta munnbind først: Mange lurer på hvorfor i all verden trondheimspolitikerne fjerner munnbindpåbudet når smitten stiger ellers i landet. Kanskje får vi se stygge smittetall også i Trondheim om få dager? Og hvordan reagerer folk når noe som var påbudt i går, bare er anbefalt i dag – før det kanskje blir påbudt igjen i neste uke?

Først må det sies at anbefalingen om fortsatt å bruke munnbind, er så sterk at vi vil nok ikke se særlig mange med nakent ansikt i køen ved kassa. De lave smittetallene de siste ukene viser at folk i Trondheim har vært påpasselige med smittevernet, og vi vil nok ikke slappe av foreløpig.

LES OGSÅ: Ottervik er enig i ny vaksinestrategi, men tar et stort forbehold

Dessuten er regelendringen mye mindre enn de fleste antakelig er klar over. Vi har ikke har hatt et absolutt munnbindpåbud i Trondheim siden 10. februar.

Da vedtok politikerne at det bare skulle være påbudt å bruke munnbind der det ikke var mulig å holde en meter avstand. Hvis du de siste ukene har stått 110 centimeter bak personen foran deg i køen ved kassa, har munnbind altså ikke vært påbudt, bare anbefalt.

Her er det aktuelle avsnittet i smittevernforskriften politikerne vedtok den gangen: «Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.»

Debatten i formannskapet ga inntrykk av at politikerne hadde glemt det vedtaket. De var likevel innom viktige prinsipp i kampen mot korona. Noen av dem mente at siden det fort kan bli verre, er det riktig å holde fast ved strenge tiltak selv når smittetallene er lave.

Da glemmer de at tiltakene skal være forholdsmessige. Når tre, fire personer blir smittet per døgn i en by med godt over 200 000 innbyggere, er det grenser for hvor streng du kan være. Tiltakene har høye kostnader på andre områder.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Alt blir bra igjen? Nei, mye blir verre

Stadige endringer i reglene er riktignok et problem, for det er vanskelig for oss alle å få med seg hva som gjelder til enhver tid. Men slik er koronaen: Tiltakene må justeres ut fra hvor mye smitte vi har rundt oss.

Det er også årsaken til at regjeringa gjør en liten endring i vaksinestrategien. Oslo-området og andre områder med mye smitte vil etter hvert få opptil 20 prosent flere vaksinedoser. Til gjengjeld vil en del kommuner som i lang tid har hatt lite eller ingen smitte, få tre prosent færre vaksiner.

Strategien er anbefalt av FHI, som fortsatt har en del planlegging som må gjøres før vaksinene kan fordeles på en annen måte. De og regjeringa har allerede gjort én feil. De bruker uttrykket «geografisk skjevfordeling», og dermed reagerer vi umiddelbart. Skjevfordeling vil vi ikke ha noe av, særlig ikke hvis det betyr mer til Oslo og mindre til distriktene.

LES OGSÅ: Mange ordførere var imot endret strategi

Men vaksinene har vært «skjevfordelt» hele tida. Kommuner med mange eldre innbyggere har fått forholdsvis mer enn andre. Det har vært en ulempe for Trondheim og andre storbyer med en yngre befolkning – men alle har vært enige om at vi selvfølgelig skal beskytte de eldre først. Det skal helsevesenet fortsette med. Både på Flatåsen og i Flatanger vil nok de eldste få den vaksinen de skal ha.

Her kan du lese FHIs anbefaling

Hvis alt går etter planen, vil Norge dessuten få mange flere vaksinedoser de neste ukene. Dermed vil ingen få færre vaksiner, men kommuner med lite smitte kan få en prosentvis mindre økning når den nye måten å fordele vaksinedoser på trer i kraft, antakelig om et par uker.

Ordførerne omkring i landet som raser mot regjeringas endringer, overreagerer derfor kraftig i mine øyne. Å vaksinere noen flere der de har mye mer smitte enn ellers i landet, vil sannsynligvis føre til at færre blir alvorlig syke eller dør av korona.

Vi må ikke glemme at det er hovedpoenget med den kampen vi står i.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her

På forsiden nå