Gratulerer kvinner, livet er fortsatt urettferdig

Ja, det er for få kvinnelige toppledere. Men kvinnedagen handler ikke først og fremst om dem.

Kvinner tjener i snitt 87,6 prosent mindre enn menn, viser en beregning Unio har gjennomført.  Foto: Kyrre Lien

Saken oppdateres.

Det er ofte på toppene det blåser hardest. Under en fjerdedel av toppledere i Norge er kvinner. Rundt en tredel av ledere for øvrig. Og de er ikke bare færre, de tjener også mindre.

Men likestillingskampen pågår ikke først og fremst blant eliten. Kvinner flest er ikke kandidater til topplederstillinger. Kvinner flest tjener fortsatt mindre enn menn.

Lønnsforskjellene mellom kjønnene blir i snitt mindre fra år til år. Heldigvis. Men selv om lønnsavstanden ikke er like stor i bunnen av lønnsstigen som i toppen, er ofte «en liten tusenlapp» langt viktigere for dem som tjener minst.

Midtnorsk debatt: Jobb skal ikke være et valg som er tatt, basert på kjønnet du er født med

I gjennomsnitt tjener en kvinne rundt 87 prosent av hva en mann tjener. Noe av forklaringen på dette tallet er skjevheten i toppen, hvor summene er størst. På grunn av dette kan det være nyttig å bruke medianen, fremfor gjennomsnittet.

Medianlønnen i en bransje er det midterste tallet, dersom man setter alle lønningene etter hverandre på rekke, i stigende rekkefølge.

29 prosent av norske menn jobber innen yrker som har en medianlønn på over 50 000 i måneden. Kun 15 prosent av landets kvinner befinner seg her.

Kvinnene dominerer andre enden av spekteret. 34 prosent av kvinner jobber innenfor yrker med en medianlønn under 35 000. Kun 19 prosent av menn er i de samme yrkene.

Flere kvinner jobber deltid enn menn. Dette er en del av forklaringen. Vi ser også at kvinnene oftere havner i lavtlønte yrker. Kvinner havner oftere i offentlig sektor, mens menn søker mot det private. Noen vil derfor hevde at kvinner er skyld i en del av lønnsgapet selv. Den forklaringen er for lettvint.

For det første tror jeg det finnes mer «gammelt grums» i samfunnet vårt, enn vi liker å innrømme. Grums som gjør at vi på ren automatikk deler inn skolen i «gutte- og jentefag», for eksempel. Det forplanter seg videre til å bli «kvinne- og mannsyrker». En gammeldags tanke.

Midtnorsk debatt: Kampen for de «ukule» kvinnesykdommene

I tillegg til den løpende debatten om «lik lønn for likt arbeid», har pandemien tvunget oss til å snakke mer om rettferdig lønn for viktig arbeid. Vi har blitt mer klar over hvor avhengige vi er av butikkmedarbeiderne, for eksempel. For ikke å snakke om sykepleierne. Begge yrkesgruppene er dominert av kvinner.

Debatten om hvorvidt sykepleierne er underbetalt, er en egen kommentar verdig. Per nå nøyer jeg meg med å påpeke at en kvinnelig, heltidsansatt sykepleier har rundt 2800 kroner mindre i månedslønn enn en mannlig, ifølge tall fra SSB.

Butikkmedarbeiderne finner vi nærmere bunnen av lønnsstigen her til lands. 62,3 prosent av dem er kvinner. Og ifølge SSB har en heltidsansatt kvinnelig butikkmedarbeider hele 4920 kroner mindre i månedslønn enn sine mannlige kolleger.

Jeg håper dypt og inderlig det finnes noen «naturlige» årsaker til denne voldsomme forskjellen hos butikkmedarbeiderne, som ikke kan leses ut ifra statistikken. Det ville imidlertid overrasket meg stort om vi fant en vettug forklaring på hele lønnsgapet.

Midtnorsk debatt: Årets største seier for likestillingen

For lønnsgapet mellom kjønnene går igjen, nesten uansett yrke. Forskjellene blir mindre fra år til år, men likevel ser vi at en kvinnelig heltidsansatt tjener en tusenlapp mindre her, og to tusen mindre der. Kvinnelige bartendere tjener rundt 1400 mindre enn mannlige i måneden. Det samme med servitørene. Og jo nærmere bunnen av lønnstigen man kommer, jo mer har jo disse tusenlappene å si.

Alle som har levd på et stramt budsjett vet hvor mye tusen kroner fra eller til kan bety. Det er en ofte en hårfin balansegang. Forskjellen på å få hjulene til å gå rundt hver måned med et nødskrik, og å ha noen tusen å gå på, kan virke inn på din fysiske og mentale helse, din personlige utvikling og din personlige frihet.

Det er ikke bare er i toppen av næringslivet problemet ligger. Det er overalt.

Det føles derfor rart å si «gratulerer med dagen» til kvinnene i mitt liv på kvinnedagen. Det er rart å gratulere noen lenge før målstreken er passert.

På forsiden nå