Krisen kan føre til at Midtbyen blomstrer

Møkkaåret 2020 ga begredelige tall for aktiviteten i Midtbyen. Men krisen kan gi sentrum en kraftig oppblomstring.

Paraplygata i Thomas Angells gate bidrar til å skape mer liv i Midtbyen. Når krisen er over, har mange av gatene innenfor elveslyngen gode muligheter for en oppblomstring, mener Adresseavisens kommentator..  Foto: Vegard Eggen

Husker dere hvor heftig vi diskuterte Midtbyens framtid i åra før koronaen? Det var mye snakk om forretninger som stengte, gater der det ikke lenger var lov å kjøre bil som før og problemer med busser og parkering.