Hvorfor krype til korset når du kan kjøre drosje?

Jeg har hutret i drosjekø etter julebordet, og jeg har tatt taxi til kreftbehandling. Drosjenæringa er for viktig for å bli overlatt til økonomene.

Trondheim 22. desember 2017 Drosjer ved Sentralbanestasjonen i Trondheim. Foto: Morten Antonsen  Foto: Morten Antonsen

Samferdselspolitiker Jon Gunnes i Venstre omtaler reformen som kan ta fra drosjesjåfører levebrødet deres som «en slags oppmuntring» til dem om å finne seg noe annet å gjøre. Om du hadde vært drosjesjåfør, hvor provosert hadde du blitt av en slik oppmuntring?