Ros til partene som viste ansvarlighet

Oslo 20210411. LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid etter pressekonferansen om løsningen i tariffoppgjøret. De unngikk storstreik i 13. time.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Vi kunne ikke kaste tusenvis av mennesker ut i en streik for 30 øre timen, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik etter at LO, YS og NHO søndag ettermiddag ble enige om en ny lønnsavtale. Over 13 timer på overtid godtok partene skissen fra Riksmekleren. Dermed unngikk vi en streik, som i første omgang ville omfatte rundt 30 000 ansatte som kjører buss og trikk. Det er ingen tvil om at forhandlingene har vært tøffe og avstanden har vært stor. Derfor skal partene ha ros for at de viste ansvar og var innstilt på å finne en løsning. Den hindret en omfattende arbeidskonflikt midt i en helsekrise.

LES OGSÅ: YS: – Fornøyd med enighet om å sikre lavtlønte

Både arbeidsgiversiden og arbeidstakerne har hatt gode kort på hånden i forhandlingene. Et for kostbart lønnsoppgjør ville satt mange arbeidsplasser i fare, i bransjer som allerede sliter tungt på grunn av tiltakene under pandemien. Tilbudet på 2,2 prosent fra NHO ville betydd reallønnsnedgang på rundt 0,6 prosent. NHO argumenterte med at det var nødvendig for ikke å tape konkurransekraft for eksportindustrien.

For arbeidstakerne var et slikt tilbud nærmest en provokasjon. Mange yrkesgrupper har stått på ekstra det siste året, og jobbene til mange ansatte med lav lønn har vært særlig utsatt under pandemien. Kravet fra LO/YS har derfor vært å beholde kjøpekraften og et ekstra tillegg til lavtlønte. Resultatet av forhandlingene er et godt kompromiss, der begge parter bør si seg rimelig fornøyde – som det heter når ingen er helt fornøyde.

Avtalen som gjelder fra 1. april, betyr en ramme på 2,7 prosent. Det gir et generelt tillegg på 2,25 kroner i timen, det vil si 4387 kroner i året. I tillegg får lavtlønte én krone ekstra i timen, tilsvarende 1950 kroner i året. – Til å være et mellomoppgjør, er resultatet på 2,7 prosent absolutt ikke galt, uttalte leder Niels Egil Wangaard i Tide-klubben i Fagforbundet Buss- og sporvegsarbeidernes forening til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Over tusen bussjåfører i Trøndelag sto klare til å gå ut i streik

LO/YS har da også fått innfridd de fleste hovedkravene sine. Arbeidstakerne bør derfor være godt fornøyde med oppgjøret. Det var urealistisk å forvente mer under en alvorlig økonomisk krise med over 200 000 uten arbeid.

Å kaste landet ut i en ytterligere krise, ville nesten vært umoralsk. Heldigvis er partene ansvarlig og forsto rekkevidden av en mulig streik nå. Derfor strakk de seg også langt for å bli enige under årets mellomoppgjør, der det kun er forhandlet om lønn.

LES OGSÅ: Det siste vi trenger nå, er en streik

Selv om årets lønnsoppgjør ble relativt moderat, vil flere bransjer uansett slite tungt når landet åpner igjen. Under lønnsforhandlingene ble eiere av restaurantbransjen intervjuet. De ga klar beskjed om at det ikke var rom for høyere lønn. For mange i denne og andre bransjer som er spesielt hardt rammet, vil det mer være et spørsmål om de har en jobb å tilby det neste året. Mange ansatte her er også lavtlønte, som kom best ut av årets oppgjør.

Når NHO likevel kunne akseptere årets oppgjør, er håpet at rammen ligger innenfor det som er forsvarlig og kan bidra til at flest mulig kommer tilbake i jobb. Og det er ikke bare partene som bør være fornøyde med årets oppgjør, også regjeringen kan puste lettet ut. Å få en stor arbeidskonflikt midt i en alvorlig helsekrise, ville både vært svært utfordrende å håndtere og krevende politisk midt i valgår.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppePå forsiden nå