Ligger du søvnløs fordi du mobbes på jobb?

Vi rystes over mobbing i skolen, men snakker for lite om mobbingen i arbeidslivet.  

Metoo-revolusjonen ble en vekker. Vi ble bevisste at seksuell trakassering er uakseptabelt, særlig i skjeve maktforhold. Oppvåkningen ble et spark bak for mange arbeidsplasser som skyndte seg å få på plass systemer for hvordan slike konflikter skal håndteres.