Det som burde vært en god sak, var i ferd med å bli pinlig

Kulturminister Abid Raja har heldigvis - både for hans og kulturlivets del - fått penger til å rette opp i egen flause.

Mer penger: Kulturminister Abid Raja kunne fredag love mer penger til stimuleringsordningen for kultursektoren.  Foto: Ole Berg-Rusten Scanpix

Saken oppdateres.


Etter at oversikten over tildelinger i den siste stimuleringsordningen for kulturlivet ble kjent sist helg, har det vært et stigende raseri i norsk kulturliv. Et raseri fordi mange mener de tok kulturministeren på ordet da han i fjor høst oppfordret kulturarbeidere til å gjennomføre konserter og arrangement til tross for store begrensninger i publikumskapasitet på grunn av smittevernhensyn.

En ny stimuleringsordning skulle bidra til å holde kulturlivet i gang, og gi kompensasjon for aktivitet i begrensede rammer. Mange har fulgt oppfordringen. Så mange at da Kulturrådet sist helg presenterte resultatet av saksbehandlingen, var det bare penger nok i potten til å imøtekomme halvparten av søknadene.

Trøndelag kom i utgangspunktet noe bedre ut enn flere andre regioner med 20 millioner i støtte til søknader på i alt 29 millioner. Noen søknader er avkortet eller avslått med konkret begrunnelse, men her som ellers ble flere søknader avslått med en mer diffus helhetsvurdering mot geografi, sjanger og tidligere tildelinger til søker.

Hvis Kulturrådet skulle sagt det med rene ord, kunne det like gjerne stått: Pengene strakk ikke til, og du nådde ikke opp, selv om det ikke nødvendigvis var noe galt med søknaden.

Derfor var det på tide at kulturminister Raja innkalte til pressekonferanse og selv kom på banen etter ei uke med ulike varianter av «vi jobber med saken» og «vi forstår skuffelsen» fra Kulturdepartementet. Han kunne stolt melde at han har fått regjeringa med på å gi 400 millioner ekstra til ordningen, og oppfordret alle som har fått avslag til å søke på nytt, med løfte om rask saksbehandling.

Saken er et eksempel på at noe som burde vært en god sak for kulturministeren og regjeringen, var i ferd med å bli en pinlig og dårlig sak. Relativt sett er ikke de norske stimuleringsordningene for kulturlivet dårlige. De framstår tvert imot som bedre enn i de fleste land, selv om treffsikkerheten kan diskuteres.

Her var problemet at kulturministeren hadde lovet mer enn det så ut til at han kunne holde. Samtidig var flere av arrangementene alt avholdt. Det satte arbeidere i en utsatt sektor under ekstra press. Derfor var det nødvendig å skaffe mer penger til ordningen, slik kulturministeren har klart i løpet av den siste uka. Samtidig var det også nødvendig å påpeke at ordningen er søknadsbasert og at det ikke nødvendigvis vil være slik at alle får.

Mange i kulturlivet ble skuffet over at kultursektoren ikke fikk mer plass i rapporten til koronakommisjonen som Stener Kvinnsland presenterte denne uka. De få gangene sektoren er nevnt, er det sammen med reiseliv som eksempel på bransjer som har vært særlig hardt rammet av pandemien. 400 millioner ekstra til stimuleringsordningen framstår som et nødvendig plaster på såret til kulturlivet, men også til kulturministeren. Han har nok lært noe om risikoen ved å love mer enn du kan holde.

Les flere kommentarer av Terje EidsvågPå forsiden nå