Mannen min klarer vel å ta imot ungen?

Min tredje fødsel gikk heldigvis bra. Men både jeg og jordmora hadde fortjent en bedre opplevelse.

I mange år har både fagpersoner og kvinner krevd endringer i fødsels- og barselomsorgen. Det er på tide å ta dem på større alvor.   Foto: Kjell A. Olsen

Saken oppdateres.

Han klarer nok å ta imot ungen, tenkte jeg. Jordmor jobba egentlig ikke på avdelinga. Hun løp rundt og lette hektisk i alle skap etter ting hun trengte. Ting hun ikke hadde rukket å gjøre klart tidligere. Hun ba en student om å hente hjelp, men de andre jordmødrene var opptatt. Hun hadde selv vært inn og ut av fødestua mi hele tida jeg var der for å bistå på andre fødsler. Hun rakk aldri å snakke nok med meg til å forstå hvordan det egentlig gikk, før babyen var på tur ut. Heldigvis var det en som ikke løp ut og inn, men som ble værende. Mannen min. Han har vært med på fødsel før. Han fikser det, tenkte jeg mens de verste riene på oppløpet av min fødsel nummer tre raste i kroppen. Egentlig hadde jeg mer enn nok med meg selv, men der trygge fagpersoner hadde ledet meg gjennom smertene tidligere, sto nå den vordende trebarnsfar alene. Jordmor løp stressa til og fra.

LES OGSÅ: Vi jordmødre er bekymret for dagens barselomsorg

Spedbarnsdødeligheten i Norge er ekstremt lav, og barselomsorgen god, sammenlignet med andre land. Men er det gode nok argumenter for å spare penger ved livets start når mange opplever at de ikke får den hjelpen de trenger?

Norge mangler 250 jordmødre på sykehusene og 1000 ute i kommunene, ifølge Norsk Sykepleierforbund. Mange av dem vi har, nærmer seg pensjonsalder. Ifølge Riksrevisjonens kartlegging fra 2019, vil mellom 20 og 50 prosent av jordmødrene gå av med pensjon innen få år på halvparten av enhetene. Det mangler planer for å sikre at det kommer til å være nok folk på jobb når de går av. I tillegg øker antallet fødsler. I januar, februar og mars ble det født 700 flere barn enn på samme tid i fjor.

Kristin Holanger, nestleder i Jordmorforbundet NSF, sier til NTB at utdanningskapasiteten må dobles, og midler til føde- og barselavdelingene må økes og øremerkes. Hun mener at samarbeidet med regjeringa om tiltak går for treigt. Ropene om at noe må gjøres, har vært høye, mange, og vart lenge. På jordmordagen 5. mai fylles innboksene til norske debattredaksjoner opp med innlegg fra fagfolk, gravide og kvinner med dårlige opplevelser som føler at det ikke gjøres nok. Nå når vi nærmer oss sommer og høysesong på fødeavdelingene, skjer det samme.

LES OGSÅ: Prekær mangel på jordmødre ved føden ved St. Olav

Lege Kari Løvendal Mogstad er en av dem som har hevet stemmen om temaet. Første gang i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2012. Ganske trist at vi ser ut til å må forbi tiårsmarkering for den teksten før det kommer endring. Regjeringen må ta bekymringene fra fagfolk, og de kjipe historiene fra fødende, på større alvor. Vi må utdanne flere jordmødre, og sørge for nok folk på fødeavdelingene og i jordmortjenesten i kommunene.

LES OGSÅ: Jeg får vondt inni meg når jeg hører fødendes opplevelser

Gravide skiller seg ut fra andre pasientgrupper på ett viktig område. De fleste er friske. Graviditet, fødsel og barseltid er i seg selv ingen sykdom. Akkurat det er noe de fleste av oss som har gått gravide har fått høre. Men det er jo ingen normaltilstand heller. Å bringe barn til verden påvirker kvinners helse både fysisk og mentalt. Kanskje er det penger å spare på ett budsjett ved å korte ned liggetid på barselavdelingene. På å ikke ansette jordmødre i kommunene. Men hva er poenget med det, om utgiften kommer tilbake igjen på et annet budsjett? En dårlig start øker risikoen for alt fra ammeproblemer til fødselsdepresjon. Kvinnene, men også samfunnet, betaler en høy pris. Hvor meningsløst er det ikke å spare penger på tilbudet til i utgangspunktet friske kvinner og barn, hvis resultatet av innsparingene gjør mange av dem syke?

«Har du begynt å presse?». Hjelpen kom i siste sekund. Jeg vet fra dialogen i gangen at denne jordmora kom rett fra en annen fødsel, men nå kom hun akkurat tidsnok for oss. Noen sekunder tidligere hadde jeg overbevist meg selv om at barnefaren nok ville klare å ta imot ungen, han hadde jo tross alt observert jordmor i aksjon hele to ganger før. Likevel er vi alle glade for at det til slutt ble en trygg fagperson som hjalp datteren vår til verden.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!


Podkast

På forsiden nå