Trenger vi to hotell, vegg i vegg ved et kjøpesenter?

Skal Trondheim få to hotell ved Sirkus Shopping? Er kjøpesenteret virkelig en så stor attraksjon?

Slik ser Realinvest for seg det 19 etasjer høye hotellet de vil bygge i Falkenborgvegen 37 og 39. Et annet selskasp vil bygge et annet hotell vegg i vegg.   Foto: LINK ARKITEKTUR

Saken oppdateres.

Adresseavisen ga oss en interessant nyhet før helga. To forskjellige utbyggere planlegger hvert sitt hotell, vegg i vegg, like ved Sirkus Shopping. Jeg var nok ikke den eneste som lurte på hvordan dette hang sammen.

Jeg tenkte også at denne saken blir det interessant å følge med på framover, for den kan fortelle oss noe om et spørsmål mange er opptatt av: Hvem bestemmer egentlig hvordan byen utvikler seg, politikerne eller utbyggerne?

Først den konkrete saken. To eiendomsselskap vil bygge tett inntil hverandre i Falkenborgvegen. Begge mener at et hotell hadde vært fint akkurat her. De er ikke blitt enige om ett prosjekt, men vil ha hvert sitt. I et område som ligger flere kilometer fra Nidarosdomen og som er dominert av kontorer, lagre og et kjøpesenter.

Et av Navs nybygg ligger der også, men det er kanskje ikke Nav-brukerne utbyggerne ser for seg som hotellgjester. Da må det være kjøpesenterkundene. Men vil folk reise langveis fra og overnatte på hotell for å handle på et kjøpesenter som er temmelig likt de fleste andre?

Joda, jeg forstår at utbyggerne – Realinvest og Linie Eiendom – mener det er marked for hotell i dette området, i hvert fall med tanke å hvordan strøket kan utvikle seg om noen år. Skole og flere boliger er planlagt, og arealene øst for Sirkus Shopping vil nok få et mer bymessig preg etter hvert.

Utbyggerne har sikkert gjort sine undersøkelser, og det kan hende konferansemarkedet vil vokse, slik at det blir plass til enda flere konferansehotell enn vi allerede har. For oss andre høres det likevel tullete ut, i hvert fall slik bydelen ser ut nå.

Arbeiderpartiets gruppeleder Roar Aas leverte i hvert fall et voldsomt understatement til Adresseavisen: - Det er ikke sikkert det er behov for to hotell i området.

I tillegg har Bane Nor lagt fram omstridte planer om et hotell rett ved Svartlamoen, på Nyhavna, mellom jernbanen og Dora.

LES OGSÅ: Slik endret politikerne planene på Overvik

Nei, det er ikke brennsikkert at vi trenger to hotell ved Sirkus Shopping. Mange vil nok heller si at det er temmelig sikkert at det ikke er behov for to hotell der. Foreløpig er det kanskje heller ikke ønskelig med ett, når vi tenker på hvordan byen bør utvikle seg.

Slik er de foreløpige planene for Falkenborgvegen 38.  Foto: Voll Arkitekter

Det som er best for Trondheim de nærmeste åra, er blant annet at aktiviteten tar seg opp i Midtbyen. Den sterke kjøpesenterveksten, blant annet på Tiller og Lade, har rammet bykjernen hardt. Alle planer som kan svekke aktiviteten innenfor elveslyngen, må derfor ses på med kritisk blikk.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Midtbyen tåler ikke flere kjøpesentre nå

Og selv om byen skal vokse østover, må den vokse i sentrum og nærmest sentrum først. Byen vil dessuten vokse sørover, fra Elgeseter gate mot Sluppen, de neste åra, blant annet på grunn av NTNUs nye universitetsområde.

Falkenborgvegen kan vente. Hotell ved Sirkus Shopping bør stå lavt på prioriteringslista, når vi tenker på hva som er best for byen.

Det er det politikerne må forholde seg til i slike saker. Dermed er vi inne på det spørsmålet jeg antydet: Er det politikerne eller utbyggerne som bestemmer?

Politikerne har foreløpig ikke tatt stilling til hotellplanene, men da de møttes i bygningsrådet tirsdag, satte flertallet likevel døra på gløtt. I stedet for å avvise søknaden om hotell i Falkenborgvegen 38, slik kommunedirektøren foreslo, sa de ja til å starte detaljregulering.

Det betyr at politikerne i neste omgang skal vurdere hvilke nye funksjoner området skal få. Detaljreguleringen skal dessuten ta hensyn til lystgården Louiselyst, som i dag ligger altfor innklemt mellom andre bygninger.

Så får vi se om saken vil bekrefte det mange kritikere hevder: Når en utbygger vil bygge, sier politikerne ofte ja. Det er derfor byen utvikler seg klattvis. Når et eiendomsselskap vil investere penger her eller der – kan det ofte bli godkjent, uten at det inngår i en langsiktig plan.

De folkevalgte må riktignok forholde seg til kommuneplanens arealdel (den mye omtalte KPA, som snart skal oppdateres), men unntak og dispensasjoner er helt vanlig.

Unntak fra maksimal byggehøyde, for eksempel. Hvis et område har en maksimal byggehøyde på seks etasjer og du vil bygge sju, da søker du om å få bygge åtte. Da kan du regne med at politikerne vil fjerne den øverste etasjen, så får du godkjent sju. Akkurat som planlagt.

LES OGSÅ: Høyhus i Midtbyen er en tabbe, mener Ivar Koteng

Slik sier i hvert fall kritikerne at det er. Og selv om mange politikere vil protestere kraftig, er de nok inne på noe.

Når politikerne til slutt skal avgjøre om det blir null, ett eller to hotell ved Sirkus Shopping, får vi se om kritikerne får vann på mølla eller ikke.

På forsiden nå