De sier det er for seint å snu. Stemmer det?

Nok en gang kommer protestene mot en milliardutbygging i Trondheim altfor seint. For det er vel ingen vei tilbake for havforskningssenteret på Tyholt heller?

Sterke naboprotester og fagfolk har diskutert planene for det nye havforskningsanlegget Ocean Space Centre på Tyholt i mange måneder. Men protestene kommer trolig for seint.  Foto: Richard Sagen

Jeg har sett det før. Et stort byggeprosjekt, et prestisjeanlegg som byen bare «må» ha. En investering som koster skjorta, men som vil gi store ringvirkninger. Ingen kan vel være motstander av dette, tenker kanskje mange. For hvis vi snur nå, roter det til med nye høringer, folkemøter og utredninger – ja, da står hele prosjektet i fare. Som da Spektrum for noen år siden var det store stridstemaet. Planene var kommet langt, og de første tegningene så dagens lys i Adresseavisen en stund ut i prosessen. Først da våknet naboer og media for alvor. Slik kan vi ikke ha det, protesterte naboene og andre engasjerte. Men protestene kom for seint. Heldigvis gikk det bedre enn mange fryktet.