Ny sti nødvendig for å verne naturen

Mange reagerer på den nye stien til Storheia i Bymarka. Den ser ut som et naturinngrep, men er faktisk godt naturvern.

Foreløpig ser det ut som et stort naturinngrep. Men når stien til Storheia er ferdig, skal den etter planen fungere som godt naturvern.  Foto: Hilde Skjesol

Adresseavisen har fulgt arbeidet med å lage en bedre gangsti til Storheia i Bymarka i Trondheim. - Det var en som lurte på om vi skulle legge asfalt til Storheia, sier en av dem som har arbeidet med å legge pukk på den over hundre år gamle stien.