Hvorfor står ikke disse to side om side i partilederdebatten?

Klimakrisen er valgets viktigste sak. Da gir det liten mening å tviholde på monopolet til høyre/venstre-aksen i norsk politikk.

  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Under partilederdebatten i Arendal sto de ni partilederen på hver sin side av programleder Fredrik Solvang. De fire borgerlige partilederne sto skulder ved skulder, vendt mot motstanderne på rødgrønn side. Store deler av debatten var viet klimaspørsmålet. Svarene partilederne ga viser hvor utdatert blokkinndelinga i norsk politikk er. 
        
            (Foto: Ole Berg-Rusten)

Under partilederdebatten i Arendal sto de ni partilederen på hver sin side av programleder Fredrik Solvang. De fire borgerlige partilederne sto skulder ved skulder, vendt mot motstanderne på rødgrønn side. Store deler av debatten var viet klimaspørsmålet. Svarene partilederne ga viser hvor utdatert blokkinndelinga i norsk politikk er.  Foto: Ole Berg-Rusten

Vi er vant til at de politiske partiene plasseres på en endimensjonal akse fra høyre til venstre. Denne modellen har dominert helt siden Høyre oppstod som motreaksjon til partiet Venstre i 1884.