De sårbare barna er fortsatt sårbare. Vi har bare sluttet å snakke om dem

Så langt i valgkampen har bare ytterliggående minipartier som er mest opptatt av foreldrenes rettigheter, forsøkt å sette barnevern på dagsorden.

Flere rapporter har vist at barna som hadde det vanskelig fra før, ble ekstra hardt rammet av smitteverntiltakene. Politikerne snakket mye om dem da tiltakene var strenge, men i valgkampen får de ikke mye oppmerksomhet (illustrasjonsfoto).   Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

«Sorry, vi rakk ikke innom barnevern i denne valgkampen heller,» skrev jeg i en kommentar før lokalvalget for to år siden. Jeg kunne skrevet det samme nå. Heller ikke i årets valgkamp har politikerne konkurrert om å ha de beste løsningene for barn som ikke har det godt hjemme.