Blir kulturen ødelagt, eller handler det bare om penger?

Hvis utlendinger hadde rasert norsk kultur, ville det blitt ramaskrik. Når samene opplever det samme fra nordmenn, er det annerledes.

Utbygging av vindpark på Storheia i Åfjord. Vindmøller.  Foto: Kim Nygård

Jeg trekker muligens sammenlikningen litt langt, men jeg tillater meg en slik spissformulering etter at Høyesterett stengte dørene tirsdag ettermiddag. For saken de behandler, dreier seg ikke bare om reindrifta som inntektskilde. Den dreier seg om samenes levesett og dermed også om det mangetydige og litt uklare begrepet kultur.