107 år med kostbar tannpine

Tennenes plass i velferdsstaten har blitt valgkampsak. I over hundre år har politikerne latt munnen vente, selv om tannhelse er et sosialt problem.

  Foto: Tegning Karl Gundersen