Hvorfor er krigens gråsoner så lite belyst?

Ei ny bok om Falstad fangeleir retter betimelig søkelys mot flere av de mindre ærerike delene av norsk krigshistorie.

Medlemmer av Nasjonal Samling ankommer Falstad i midten av mai 1945.  Foto: Oskar Johansen, arkiv