Nobels to ansikter

Nobels fredspris er Norges internasjonale varemerke. Har prisen ført til mer fred og fremgang, eller representerer den et idealistisk sirkus?

Tegning: Karl Gundersen 

Hva har en 17 år gammel pakistansk jente, en norsk polfarer, en tibetansk munk og en russisk journalist til felles? Alle har vunnet Nobels fredspris. Si meg så: Hva har en kvinne anklaget for folkemord, en krigførende president og en amerikansk «krigshauk» til felles? At også de har blitt tildelt fredsprisen.