Trondheim taper igjen for Bergen

Det siste kulturbudsjettet til Abid Raja(V) byr stort sett på videreføring. Også av at Trondheim taper for Bergen i kampen om midler til kulturbygg.

Satsing i Vest; Kulturminister Abid Raja ga en gullhakke til statsminister Erna Solberg da de offentliggjorde nyheten om over 600 millioner til rehabilitering av Den Nationale Scene i Bergen i 2020. Foto: Terje Bendiksby / NTB  Foto: Terje Bendiksby

Saken oppdateres.


Kulturbudsjettet for 2022 på statsbudsjettet er som ventet et budsjett for videreføring mer enn omveltning. Det sømmer seg en avtroppende regjering, vel vitende om at nye koster i departementet vil justere kursen noe de neste ukene. Rammen på budsjettet er på 21,9 milliarder kroner. Det er litt mindre enn fjorårets budsjett som var på 23,6 milliarder, men av det var rundt 2,5 milliarder koronatiltak.

Sammenlignet med de framlagte kulturbudsjettene i 2019 og 2018 på 19,9 milliarder og 14,8 milliarder, kan ingen si at regjeringen Solberg har nedprioritert kultur. Derimot kan det virke som om kulturprosjekt i Trondheim og Trøndelag med få unntak har havnet langt nede på eller helt utenfor prioriteringslistene.

Et blinkende lysende eksempel på det, er Olavshallen. Som i fjor har Olavshallen søkt om 40 millioner til nødvendig rehabilitering av det som for drøyt 30 år siden ble kalt «Trondheims storstue». I fjor ble det tilløp til krangel mellom delene av trønderbenken som tilhørte regjeringspartiene og deres støtteparti, og resten om prosessen for å sikre midler til Olavshallen. Resultatet ble ikke bedre i år.

Det meste av midlene på posten for nasjonale kulturbygg i år gikk til Den Nationale Scene i Bergen, som fikk drøyt 284 millioner av sitt samlede tilsagn på drøyt 600 millioner. Det er sikkert en riktig og nødvendig utbedring, det samme gjelder nok midlene til Ole Bulls villa.

Samtidig skal vi ikke lenger tilbake enn til valgkampen 2017 til forrige kulturløft i Bergen. Erna Solberg(H) lovte da å bidra med 230 statlige millioner for å gjøre Sentralbadet i Bergen til nytt scenekunsthus. Og ikke nok med det. I årets budsjett omtales stort sett ikke prosjektene som ikke nådde opp. Et eget avsnitt er likevel viet «gode og spennende prosjekter» som departementet anbefaler til senere år. Der har i år utvidelse av Grieghallen fått plass, med en spesialtildeling på én million kroner i prosjektstøtte.

Om vi ser nærmere på prosjektet for Grieghallen, som er drøyt 10 år eldre enn Olavshallen, kan det se ut som om Trondheim rett og slett tenker for smått i kampen om statlige kulturmidler. Søknad om 40 millioner i statlig tilskudd til rehabilitering for et par hundre millioner, hvor kommunen har tatt en stor del, blir lite mot bergensernes visjoner. De ønsker statlig støtte på 500 millioner til et nytt Griegkvartal. Det gamle konserthuset søkes brushet opp til et helt kvartal med opera- og konserthus til 1,5 milliarder.

Det er mulig Bergen er dyktigere til å lage og presentere prosjekt for solid offentlig støtte enn Trondheim. Det bør i så fall gi alvorlig bekymring for prosjektveien videre for opprusting av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim kunstmuseum, hver for seg eller sammen.

I Trondheim kan vi alltids misunne Bergen, som på årets budsjett får fire ganger så mye til sin kunsthall som Trondheim, mens litteraturhuset der får ca. 40 prosent mer enn her. Fra Trøndelag kan det synes som om kulturbudsjettene under Erna Solberg er meislet ut til lyden av Sissel Kyrkjebøs versjon av «Å Vestland, Vestland». Det låter ikke og ser ikke sånn ut fra Bergen. Der er de mer opptatt av at Oslo har fått rundt 15 statlige milliarder til kulturbygg de siste åra og at det er på høy tid at Bergen får sin andel. Kanskje vi for en gangs skyld burde lære litt av den bergenske arrogansen.

Les flere kommentarer av Terje Eidsvåg her

På forsiden nå