De diskrimineres hver dag, men vi legger ikke engang merke til det

Enn om vi begynte å skilte alle stedene funksjonshemmede ikke har adgang? Hva hadde skjedd da?

  Foto: Karl Gundersen (tegning)

Speil, speil på veggen der, hvilken gruppe diskrimineres mest i samfunnet vårt? Er det kvinner, er det mørkhudede eller er det seksuelle minoriteter? Eller er det kanskje samer, tatere, kvener eller romfolk?