Korona ikke eneste årsak til at sykehuset sliter

Sykehuset har problemer. Er det riktig at vi alle må begrense livene våre for å hjelpe dem?

St. Olavs hospital sliter med mange problemer samtidig. Mange ansatte er sykmeldt, mange barn er innlagt med RS-virus. På toppen kommer faren for at flere blir innlagt med korona. Sykepleier Nina Bremnes er en av mange som jobber hardt.  Foto: Håvard Haugseth Jensen.

Sykehusdirektør Grethe Aasved på St. Olavs hospital ber Trondheim kommune iverksette tiltak for å begrense smitten, kunne vi nettopp lese i Adresseavisen. Når vi hører ordet smitte, tenker de fleste av oss på korona – selv om andre typer smitte også skaper problemer nå om dagen.