Ser rumpa mi stor ut i denne klimakatastrofen?

Det virker som om vi er villige til å utslette alt liv på jorda for den perfekte passformen.

Motebransjen masseproduserer mye av våre klær i Asia og baserer sine økonomiske modeller på et stadig økende forbruk. Det er ikke forenlig med klimamålene.  Foto: A.M. Ahad

Da den store svenske poeten Karin Boye skrev den for oss svensker udødelige strofen «Ja visst gör det ont när knoppar brister», var det selvfølgelig ikke utfordringene med de alarmerende klimaendringene hun tenkte på. Men tematikken er nærliggende. Boyes diktverk handler om redselen for det nye som skal komme og at forandring kan være både smertefullt og vanskelig. For det blir vanskelig fremover.