Ikke politikernes oppgave å ødelegge folks livsglede

Selvfølgelig må de unge få bade på Grillstad. Det er et friområde. Poenget med slike steder er at folk skal utfolde seg.

Friområdet ved Grilstad Marina er fullt av unge på godværsdager. Nå er det snakk om å begrense livsutfoldelsen deres.  Foto: Rune Petter Ness

Er Trondheim i ferd med å bli en striglet, strømlinjeformet by? En by som passer best for velstående familier som lever regulerte A4-liv? En by for eiendomsmeklere, men ikke for de som legger mindre vekt på villa, Volvo og vovvov? En by med liten plass for spontanitet og utfoldelse?