Kan ikke kreve at de unge må ta seg sammen

Mange færre søker seg til sykepleierutdanningen. Løsningen på det problemet er kostbar.

Sykepleierne på intensivavdelingen ved St. Olavs hospital gjorde en svært viktig jobb under koronaen. Men nå synker søkertallene til sykepleierstudiet.   Foto: Håvard Haugseth Jensen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) var godt fornøyd da vi onsdag fikk vite hvor mange som har søkt høyere utdanning fra høsten av. På flere måter hadde han god grunn til det. På ett område bør han likevel være atskillig mer bekymret enn han ga uttrykk for.