Samhandlingslammet

Samhandlingsreformen har hatt effekt, men ikke så mye for dem som hadde mest bruk for den.

For ti år siden erkjente regjeringen at helsetjenestene ikke samarbeidet godt nok i behandling og oppfølging av eldre og andre med sammensatte behov. Sykehus, fastleger og kommunehelsetjenesten skulle til sengs sammen, og samhandlingsreformen var født. Vi skulle satse på forebygging av sykdom og omfanget av sykdommen skulle begrenses. Bakteppet var dårlig ressursutnyttelse og en nær fremtid med stadig flere eldre og kronisk syke.