Adressa-kommentar fredag 21.november 2008

Krig om hus og hytte

Det skulle bli en salomonisk avgjørelse for Lian-området. Nå står mann i hus mot mann i hytte, og kommunen kan havne i rettsapparatet.

Saken oppdateres.

Ønsket om et bredt kompromiss for å få en varig avklaring på Lian, var sterkere enn bekymringene for 23 eiere som nå får bortregulert sine eiendommer i tråd med den nye reguleringsplanen. Tyveri og mangel på respekt for den private eiendomsretten, som Høyres folk i bystyret kalte det. De fikk ikke gjennom sitt forslag om å få en individuell behandling av eiendommene som skal reguleres bort.

Reguleringsplanen ble vedtatt. Lian Huseierforening, som organiserer eierne av 87 eiendommer, har allerede varslet at de vil føre saken videre, også i rettsvesenet.

 
Striden om behandlingen av bebyggelsen i området har vært en mare for politikere og administrasjon i Trondheim i årevis. En ørkenvandring, kalte kommunalråd Odd Anders With (KrF) historikken til Lian-området. Etter reguleringsplanen fra 1985, fikk 105 eiendommer boligstatus, 110 fikk status som hytte.

 
«Vill» bygging, dispensasjoner og hytter som ulovlig er tatt i bruk som bolig, har vært grunnlag for mer eller mindre kontinuerlig konflikt i området. I 1995 kom både boliger og hytter innenfor den såkalte røde streken etter en utvidelse av Markagrensen. I 2007 ble arbeidet med en ny reguleringsplan startet. Nå fikk flere hytter boligstatus, mens eierne av en del andre bebodde hytter fikk beskjed om å flytte fordi de bodde ulovlig. Konfliktnivået økte.

 
Planen ble trukket i januar. Kompromisset, den nye reguleringsplanen som flertallet i bystyret stilte seg bak, innebærer at skillet mellom hus og hytte blir opphevet. Alle hytter, til sammen 110 i tallet, blir etter dette lovlige, enten de var bygd lovlig eller ulovlig. Huseierne i området får strenge begrensninger på sine eiendommer. 23 eiendommer med hus som står mer eller mindre til nedfalls, blir bortregulerte. Eierne av disse boligene har ikke gjort noe galt, men straffes hardest.

 
Med den nye reguleringsplanen er mye snudd på hodet. Huseiere som har fulgt reglene, opplever nå at de blir straffet. De strenge begrensningene vil bety en verdiforringelse av boligene. Eierne av hytter som er bygd mer eller mindre «vilt» innenfor den røde streken på Lian, blir premiert. Huseiere og de som til nå har vært hytteeiere, står i hver sin forening og er dypt splittet.

 
Nå blir et stort og pent sagt mangslungent boligområde liggende i Trondheims viktigste friluftsområde. Marka er hellig, som Jon Gunnes (Venstre) sa.

 
Det blir nok mer bråk både innenfor og utenfor helligdommen. KOMMENTAR

 
På forsiden nå