Adressa-kommentar fredag 28.november 2008

Ja vel, statsråd Hanssen

Ordre er ordre: Hysnes helsefort skal realiseres. Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) har gitt klar beskjed.

Saken oppdateres.

Styret i Helse Midt-Norge kunne ikke si annet enn ja til rehabiliteringssenteret i Rissa, om aldri så motvillig. Helsefortet skal gi et tilbud til pasienter som ellers får lite hjelp i helsevesenet, folk med lettere psykiske lidelser og ME, kronisk tretthetssyndrom. Eller de som har møtt veggen, som Hanssen sa til Fosnafolket i fjor.

Tilbudet møter mest skepsis. Det gjelder faglig innhold, økonomisk forsvarlighet og mulighetene for å skaffe nok kompetent arbeidskraft. Ledelsen ved St. Olavs Hospital, som skal ha det faglige ansvaret for prosjektet, er også skeptisk. Det samme er pasientgrupper og brukerutvalg.

Men det er makta som rår, helt konkret Arbeiderpartiet. Her følger det også øremerkede penger med den sterkt politisk styrte bestillingen. I første omgang 35 millioner kroner, pluss et par millioner ekstra som Helse Midt skal dekke av egen lomme.

- Før jeg ble gal av masingen til Per Kristian, måtte vi finne en løsning for Hysnes, sa daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen til Fosnafolket. Uten Rissas utrettelige ordfører Per Kristian Skjærvik og fylkesleder i Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag, hadde det neppe blitt noe helsefort på Hysnes. Da Forsvaret trakk seg ut i 2001, forsvant også mange arbeidsplasser. Ideen om et rehabiliteringssenter ble unnfanget. Det skulle også rehabilitere arbeidsmarkedet i kommunen.

Masingen til Per Kristian har altså ført frem. Hysnes helsefort blir realisert, mot fagfolk, pasienter og brukerutvalgs råd. Med gode kanaler inn til sentrale partifeller i regjeringen, klarte han det. Bjarne Håkon Hanssen tente på ideen allerede mens han var arbeids- og inkluderingsminister, daværende helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) var også med. Tidligere landbruksminister og stortingsrepresentant for Ap, Gunhild Øyangen, er også en del av «Hysnes-kameratene».

Helse Midt går motvillig inn i prosjektet. «Et risikoprosjekt. En blanding av hummer og kanari. En stor utgift for noe vi ikke vet virker medisinsk sett», ble det sagt. Annlaug Stavik i Regionalt brukerutvalg gikk motvillig inn i prosjektet. Den eneste som overhodet ikke var skeptisk, var Olav Huseby, fra Ap. - Her kommer pengene flytende på ei fjøl. Da må vi ta dem med oss, mente han.

Situasjonen er uvant og pussig for et økonomisk hardt prøvet styre preget av påholdenhet med hver krone. Her får både styret og St. Olavs presset på seg noe de aldri har ønsket seg. Ellers må de slite for ethvert nytt tiltak. Unntatt når statsråden har bestemt seg for et tilbud som skal være nytenkende, mer opptatt av pasienters funksjon enn av diagnose, som det også heter.Skjærvik har gjort jobben sin. Kommunen hans får flere arbeidsplasser. For Rissa er det bra. Forhåpentligvis også for pasientene.

 
På forsiden nå