Kommentar torsdag 14. februar 2013

-Gjør det selv!

Uansett hvem som maser på helseminiseter Jonas Gahr Støre, svaret blir det samme. Kortversjonen av svaret er slik: Helse Midt må selv ordne opp hvis man vil ha et psykiatribygg i Trondheim.

Saken oppdateres.

I går måtte Støre stå til rette for andres saker i Stortinget. Høyres Linda C. Helleland ba ham svare for hva Trond Giske og andre lokale Ap-politikere har lovet. Det spørsmålet er «litt på kanten», ifølge Støre. Det har han rett i. Å stille Støre til veggs for Giskes psykiatri-løfte er å rette baker for smed. Men hva skal man gjøre når smeden gjør seg usynlig og taus når temaet bringes på bane?


Støres svar til Helleland er ryddig og rimelig, isolert sett. Han peker på at det er helseregionen selv og St. Olavs Hospital som må ta stilling til om og når de vil investere i et nytt psykiatribygg, slik at nedslitte Østmarka kan få avløsning. Uten forhistorien fra de to siste valgkampene ville dette vært en helt grei politisk debatt. Men garantier og løfter om at St. Olavs Hospital skulle få et nytt psykiatrisenter, bare de rødgrønne vant valgene i 2005 og 2009, gir et annet bilde.


Men Jonas Gahr Støre nekter, klokelig nok, å forholde seg til dette. Derfor kan vi ikke regne med at forholdene for psykiatrien i helseregionen vil bli viet noen spesialomsorg, hverken fra Støre eller hans departement. Det virker helt usannsynlig at Støre vil bidra aktivt til å realisere de gamle valgløftene gjennom noen spesialordning for Helse Midt. Spørsmålet er om han vinner frem i kampen med Finansdepartementet slik at finansieringsreglene mykes opp, og dermed gjør det enklere for Helse Midt å løse problemet selv.


Men uansett retorikk og resolusjoner fra fylkesordfører Tore O. Sandvik, Trondheim Ap-leder Hanne Moe Bjørnbet og stortingsrepresentant Jorodd Asphjell vil Støres hovedsvar være det samme. Helse Midt og St. Olavs Hospital er ansvarlige for hvor mye som skal investeres og i hvilke tilbud.


Så får vi se om Støre, Giske eller noen andre har noe på gang som de vil overraske oss med. Kanskje til valgkampen?

På forsiden nå