Kommentar lørdag 8. juni 2012

Alle vil til Østmarka

Grønne korridorer, delte bad og nitriste rom er beskriver en av valgkampens heteste arenaer i Trøndelag. Østmarka er blitt pop blant politikerne.

Saken oppdateres.

-Dette er noe av det verste jeg har sett, sier Fremskrittspartiets partileder Siv Jensen om de fysiske forholdene for akuttpsykiatrien på Østmarka. I går var det hennes tur til å besøke Midt-Norges største helseforsømmelse.

Normalt er ikke dette et sted hvor politikerne renner ned dørene. For regjeringspartiene er forfallet på Østmarka en konstant påminnelse om løftebrudd, nemlig det lovede psykiatrisenteret som enda ikke er bygget. Så sent som i januar omtalte Adresseavisen Østmarka som «stedet politikere ikke vil besøke». Knapt noen rikspolitikere, langt mindre noen helseministre, hadde vært der de siste årene.

I år seiler psykiatrien opp som et viktig valgkamptema, særlig for opposisjonen. Dels fordi det er et område hvor det er lett å overby, dels fordi mange er opptatt av de tilbudene vi har i dag ikke er tilstrekkelige. Og selvsagt fordi den ulykkelige situasjonen i Trondheim, hvor et lønnsomt bygg ikke lar seg realisere, så klart demonstrerer regjeringens avmakt.

-Uffa meg. Å himmel. All ære til dere som jobber her under disse forholdene, sier Siv Jensen. Hun forteller at omvisningen på to av akuttpostene har bidratt til å bekrefte at det er store utfordringer i psykiatrien. Men at hun også har lært noe nytt, nemlig om hvor ille det faktisk står til.

Både avdelingssjef Pål Sandvik og direktør ved St. Olavs hospital, Nils Kvernmo, sier de setter pris på at sentrale politikere kommer på besøk. Det gir både inspirasjon og håp. Sandvik er nøye med å beskrive at det ikke er noen krise i psykiatrien. Men at den har lyse og mørke sider. Den mørke er de bygningsmessige forholdene. Nedslitte, uegnede bygninger som skaper problemer for behandlingen av pasientene, krever flere ansatte enn moderne bygg, og dessuten går ut over sikkerheten.

Når Siv Jensen snakker, nikker Sandvik. Frp-lederen er på riktig spor. Hun peker på to forhold som en ny regjering lover å ta tak i. Det ene er en ny opptrappingsplan, inkludert øremerkede penger, for psykiatrien. Det andre er en bedre modell for investeringer. -Helseforetakene tvinges til å dra ned på pasientbehandlingen for å kunne ta tunge investeringer. Vi må få en mer velfungerende modell som sikrer større forutsigbarhet for drift og investeringer, er hovedbudskapet. Jensen vil ha staten på banen.

KrF-leder Knut Arild Hareide lover et nytt psykiatriløft, som blant annet skal garantere unge under 23 år hjelp uten ventetid. Høyre lover tiltak som kan dempe presset på spesialisthelsetjenesten og gi behandling til flere. Siv Jensen peker på at de borgerlige partiene er enige om at det skal komme en ny opptrappingsplan, dersom det blir regjeringsskifte.

Fagfolk i psykiatrien smiler litt av valgkampbesøkene, men håper også det er uttrykk for at noe vil skje. Politisk oppmerksomhet kan skape sterkere press for løsninger. Og når det gjelder Østmarka, er alle enige om at det er vilje, ikke penger eller politikk, det står på. Spørsmålet er om den godviljen som vises nå er like sterk etter valget. Rådgiver Trine Wætten ved divisjon for psykisk helsevern ved St. Olavs hospital har jobbet i psykiatrien siden 1977, og opplevd mye rart.

-Jeg har lyst til å være optimist, fastslår hun.

På forsiden nå