Kommentar valgnatt 9. september 2013

Ute, inne og ute igjen

Høyres Torhild Aarbergsbotten har i løpet av kvelden vært ute, inne og er igjen ute av stortingskabalen i Sør-Trøndelag.

Torhild Aarbergsbotten hadde en spennende valgkveld. 

Saken oppdateres.

På de tre timene siden valglokalene stengte, har listen over stortingsrepresentanter fra Sør-Trøndelag vært endret mange ganger. I øyeblikket ligger det an til at Ap skal få fire mandater som i dag, Høyre to, frem ett mandat, Sp ett som i dag og Frp to som i dag. Videre lå det ved midnatt an til at SVs Snorre Valen får fortsette på Stortinget, men på et svært usikkert utjevningsmandat.

Det er uvanlig at det skjer så mange endringer på stortingsbenken i Sør-Trøndelag slik det har vært tilfelle denne valgkvelden. De to siste mandatene har skiftet en rekke ganger. Det gjelder også utjevningsmandatet som har veklset mellom SV, Venstre og Sp. Fire politikere har knivet om de to siste distriktsmandatene: Høyres tredjekandidat Torhild Aarbergsbotten, Frps andrekandidat Sivert Bjørnstad, Sps førstekandidat Heidi Greni og Aps fjerdekandidat Karianne Tung. Av disse er det Tung som det meste av kvelden har vært tryggest. Lenge lå det an til at Torhild Aarbergsbotten skulle gi Høyre tre mandater fra fylket for andre gang i historien. Men da 87 prosent av stemmene var talt opp, var Aarbergsbotten ute, til fordel for Sps Heidi Greni.

I mange måneder har meningsmålingene gitt Høyre tre mandater, opp fra ett i det gamle Stortinget. Bare en gang tidligere har Høyre hatt så god uttelling. I meningsmålingene har også Høyres fjerdekandidat, Marvin Wiseth vært inne, men allerede da de første prognosene kom ved 21-tiden, var det klart at den tidligere ordføreren i Trondheim kun vil bli vararepresentant.

Prognosene viser at Arbeiderpartiet beholder fire representanter. Det betyr i så fall at Karianne Tung får plass. Allerede klokken 21 var det klart at SV ville miste sitt distriktsmandat i Sør-Trøndelag, men sent på kvelden vippet utjevningsmandatet i retning Snorre Valen. I det avtroppende Stortinget ble utjevningsmandatet holdt av KrFs Øyvind Håbrekke, men han ser ikke ut ut til å få fornyet tillit fra velgerne.

I de første prognosene og resultatene lå det an til at Senterpartiet skulle ha god margin for sitt stortingsmandat, men senere på kvelden har Senterpartiet krøpet fra trygt distrikstmandat til svært usikkert utjevningsmandat, tilbake til distriktsmandat. Fremskrittspartiet har to representanter i det gamle Stortinget, og ligger i øyeblikket an til å beholde begge to, men andremandatet er i øyeblikket kampplass. Sivert Bjørnstad er derfor ennå ikke trygg på stortingsplass.

En stund lå Venstres Jon Gunnes an til å ta utjevningsmandatet. Skiftningene utover kvelden er uttrykk for at det er svært jevnt mellom mange partier om det siste distriktsmandatet i Sør-Trøndelag. I det sittende Stortinget er det Kristelig Folkepartis Øyvind Håbrekke som holder utjevningsmandatet, men helt siden de første tallene kom klokken 21, har han vært ute av Stortinget.

Hvis prognosene fra midnatt holder seg, vil fordelingen mellom blokkene bli uforandret, med seks mandater til de tre rødgrønne partiene og fire til de borgerlige. Med en slik fordeling blir fem partier representert fra Sør-Trøndelag: Ap, Sp, SV, Høyre, og Frp.

I Nord-Trøndelag ligger det an til at Arbeiderpartiet mister ett av sine tre mandater. Senterpartiet beholder sitt ene, det gjør også Høyre. Men Høyre lever farlig. Klokken 22.55 holder Høyres Elin Agdestein det siste mandatet. Fremskrittspartiets Robert Eriksson ligger an til å miste stortingsplassen, men er nærmest til å kapre Høyres mandat. Venstre ligger i øyeblikket best an til å ta utjevningsmandatet, men utjevningsmandat er usikre greier, og kan bli endret før de siste stemmene er talt opp i Nord-Trøndelag.

På forsiden nå