Kommentar lørdag 29.08. 2009

Tanker fra en traktor

Ola Borten Moe (Sp) kjører inn på Frps åker når han oppfordrer oss til å tenke mer norsk.

Saken oppdateres.

Når bonden og listetoppen Borten Moe står i kornåkeren og tenker høyt om en ny norsk nasjonalisme, beveger han seg i sårbart lende. Han uttaler seg så ullent at han kan tolkes i flere retninger. Det blir han da også. I går fikk han verbale omfavnelser fra mange hold, ikke minst fra de rødgrønnes hovedmotstander Fremskrittspartiet. Påregnelig ris fikk han fra regjeringskamerater fra Arbeiderpartiet og SV.Han har i alle fall for en stund klart å ta dagsorden fra Frp i en debatt der de stort sett har slått an tonen alene. Mange vil si at det er et gode i seg selv. Men det er lett å høre den samme klangen hos Borten Moe som i Frps innvandringskritikk. Hans advarsel om at norske verdier skal være i fare, ligger nært opp til mer kristenkonservative kretser. Det er mange som pakker sin fremmedskepsis inn i formuleringer om nettopp de norske verdiene.I viktige verdispørsmål grenser grunnfjellet i Senterpartiet opp mot Kristelig Folkeparti og Frp. Ola Borten Moe har ved flere anledninger inntatt rollen som Sps libero-spiller. Hans utspill har ikke alltid gått rett i mål hos partiledelsen. Men det er ikke tvil om at mange av hans tanker slår an hos mange Sp-velgere her i Trøndelag. I begge fylker har Frp gått sterkt frem på meningsmålingene, bakgrunnstallene forteller at partiet spiser også på Sps beitemarker. Selv om Borten Moe ikke skulle ha taktiske grunner for sitt utspill akkurat nå, kan det bidra til økt oppslutning om Sp.Det er uklart hva Ola Borten Moe tenker på når han uttaler seg om norske verdier. Han snakker riktignok om vår ytringsfrihet og religionsfrihet. Men det er vanskelig å følge ham i at de er truet hver eneste dag. Han har imidlertid rett i at vi må pleie slike verdier kontinuerlig. Den største trusselen mot grunnleggende verdier er manglende bevissthet hos oss selv, ikke en «fiende» som kommer utenfra. I striden om Muhammed-tegningene ble vår ytringsfrihet satt på prøve, men var robust nok til å seire.Enda mer uklar blir Borten Moe når han snakker om manglende norsk selvtillit. Den er ikke slående hos et folk som så å si har fått inn med morsmelken at det er «typisk norsk å være god» gjennom tidligere landsmoder Gro Harlem Brundtlands berømte utsagn. Men igjen: Borten Moe har rett i at bevisstheten om vår historie, kultur og tradisjon kunne vært sterkere. Det er den som er trygg på sin egen identitet, som best er i stand til å tåle og akseptere verdien av andres kultur.Hva er det så å være norsk i dag? Det er uklart hos Borten Moe. I dag er det å være norsk noe helt annet og mye mer enn det var i det homogene Norge for få tiår siden. I dag er det like norsk å være fra Lundamo og Flå som å være fra Lahore og Somalia, slik det også er norsk å være kristen eller muslim. I dag er det typisk norsk å komme fra alle kanter av verden.Ola Borten Moe bruker en setning fra den siste nyttårstalen til sin bestefar, tidligere statsminister Per Borten når han sier «Tenk norsk». I likhet med bestefaren er Ola en politiker med utpreget evne til høyttenkning, men det er ikke alltid lett å vite i hvilken retning barnebarnet slår. Borten Moe skal ha honnør for at han forsøker å dra opp en verdidebatt. Den svekkes av at han er så diffus i bruken av sentrale begreper.Han legger vekt på kunnskap om vår historie. Da vet han også at parolen «Tenk norsk» har en annen og sterkere sprengkraft i dag enn i 1970. Norge er ikke lenger et land bare for gammeldagse nordmenn.

 
På forsiden nå