Klamt sikkerhetshysteri versus frydefull lek

Like sikkert som at snøen legger seg over norske lekeplasser, oppstår lek som vi voksne har problemer med å forholde oss til og akseptere.

Etter at brøytebilene har skuflet snøen i store hauger, starter barna med lekeklassikeren «kongen på haugen». Dette er en lek som tilsynelatende handler om å erobre toppen på snøhaugen og kaste alle inntrengere ettertrykkelig ned. For utenforstående ser det både voldsomt og brutalt ut, men for dem som deltar har denne typen lek en dypere mening som det kan være vanskelig å sette ord på. Boltreleker som «kongen på haugen» er en sosial form for vilter, kroppslig lek som krever både mot, fysisk styrke og sosiale antenner. Vel er det bra å kunne hevde seg styrkemessig, men like viktig er det å opptre slik at det oppleves som lek for alle som deltar. Det handler om å tilpasse egen kraft og styrke i forhold til de du leker med og å like kroppslig nærkontakt med andre barn. Men det handler også om aggresjonskontroll, å respektere andres grenser, kjenne sine egne og ta hensyn. Kort sagt: en glimrende læringsarena for det som kalles sosial kompetanse.