Kronikk fredag 26. februar

Samfunn, delingsøkonomi og teknologi

Hurtig utvikling av monopoler er et uheldig utslag av delingsøkonomien.

Den såkalte delingsøkonomien er blitt heftig debattert de siste månedene. Ofte er presisjonsnivået dessverre så som så. Debatten blir svært ofte redusert til spørsmålet om Uber (og litt Airbnb), og nesten helt dominert av den klassiske tankefeilen enten eller - enten er det bra, eller så er det dårlig. I virkelighetens verden er de færreste fenomener bare en ting. Fenomenet delingsøkonomi, selvsagt avhengig av hvordan man definerer det, har både positive og negative sider, og om man hever blikket en smule og kikker på vår nyere historie kan vi få noen pekepinner om hva dette er.