Kronikk tirsdag 3. mai:

Hver fjerde trønderske bedrift tror på økt sysselsetting

Tross betydelig økning i ledigheten på nasjonalt nivå, ser trønderske bedrifter forholdsvis lyst på egen situasjon.

Optimismen er særlig stor innenfor bygg-og anleggsbransjen. 

Til tross for økende arbeidsledighet nasjonalt, er trønderske bedrifter samlet sett mer optimistiske med tanke på framtida nå, enn for ett år siden. Dette gir muligheter både for arbeidssøkere og virksomheter i hele regionen.