Kronikk

Vern Sør-Trøndelags globalt trua arter

FN har vedtatt 17 arbeidsmål for en bærekraftig utvikling. Et av målene er å stanse tap av arter.

Må taes vare på: Lunde, rein, sjøorre og havelle lever i Sør-Trøndelag.   Foto: Bjørn Ragnbru

God kunnskap om natur er en forutsetning for å ta vare på arter og naturtyper. Den 5. juni er etablert av FN som «Verdens miljødag» og dagen blir markert av tusenvis av mennesker verden rundt, hvert år.