Med egne ord

Et attraktivt Trøndelag!

Som stortingsrepresentant for Venstre i to perioder har jeg erfart at det er store muligheter for å skape og utrette mye som politiker i nasjonalforsamlingen.

På parti med toget: «Venstre er togpartiet og har bidratt med milliardbeløp til en oppgradering av en jernbane som altfor lenge var neglisjert under rødgrønt styre» skriver André N. Skjelstad. 

Saken oppdateres.

Jeg ønsker å ta mitt engasjement for Trøndelag videre i en ny stortingsperiode. Jeg vil bidra til at Trøndelag blir en av Norges mest attraktive regioner også i fremtiden.

For at det skal lykkes må Trøndelag være en sterk region. Det jobber jeg og Venstre for å få til. Det er viktig at regionen har tilstrekkelig mangfold i arbeidsplasser som gjør at ungdommer vil flytte hit og satse på en fremtid her. Venstre har vært garantisten for utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo-gryta, det er en av forutsetningene som må til for at Trøndelag skal ha et variert arbeidsmarked.

Les også: Venstre-toppenes bønn til Solberg: - Skift ut Sylvi


Et annet viktig element er at Venstre bidrar til å gjøre hverdagen enklere for små og store næringsdrivende. Jeg er selv selvstendig næringsdrivende som melkebonde. Jeg vet derfor av erfaring at det er rom for å gjøre det enda mer attraktivt å skape en arbeidsplass for seg selv og noen ansatte.

I årets statsbudsjett fikk vi i Venstre på plass at det blir mer gunstig å investere i nye bedrifter, med skattefordeler til investorer i ordningen KapitalFunn. I tillegg ønsker jeg å fjerne arbeidsgiveravgiften for nystartede selskap i inntil tre år. Det vil være et viktig bidrag for å gi nye bedrifter flere ansatte.

God samferdsel, inkludert bredbånd til alle, er en viktig sak for meg. Mye er i gang når det gjelder E6, men også andre strekninger som for eksempel FV17 som binder sammen Ytre Namdal og Namsos må henge med i oppgraderingene som gjøres. Venstre er togpartiet og har bidratt med milliardbeløp til en oppgradering av en jernbane som altfor lenge var neglisjert under rødgrønt styre.

Her kan du lese alle innleggene i serien: «Med egne ord»Nå skal Trønderbanen elektrifiseres, jeg ønsker meg også at det det blir dobbeltspor fra Trondheim til Steinkjer. En annen viktig akse er den som binder sammen Fosen med Namdalen og Nord-Trøndelag. Vi må ta ut synergiene som skapes i forbindelse med utbyggingen og etableringen av ny kampflybase der.

Det viktigste vi kan gjøre for å lykkes i fremtiden er å satse på våre barn og deres skolehverdag. Et viktig bidrag for Venstre har vært å styrke lærernes stilling. Lærerne har noen av våre aller viktigste jobber, og vi må legge til rette slik at de kan lykkes med det viktige arbeidet de gjør.

En av de tingene jeg er godt fornøyd med å ha fått til i denne perioden er kompetanseløftet for ansatte i lokale helsetjenester. 15 millioner til dette formålet er ikke mye, men jeg skal love å jobbe for at ordningen skal utvides. Vi trenger gode og dyktige folk i disse tjenestene og et kompetanseløft er viktig for å få ansatte til å stå lengre i jobb og yte enda bedre tjenester til befolkningen.

Opptatt av debatt? Les også: Ble ønsket velkommen til skolen med sang om sex


Trøndelag har flere sterke regionsentre med Trondheim og Steinkjer som viktige byer. Det er likevel at vi også må legge til rette for at vi har en god vekst og utvikling i områder utenfor disse sentrene.

Trøndelag er stappfull av naturressurser, og vi må bruke og utnytte disse på en god måte. Havbruk, fiskeri, skog- og jordbruk og reiseliv er næringer vi må satse på også fremover. Det vet jeg at jeg har god støtte fra de øvrige i Venstres stortingsgruppe på. Bruken av naturressursene må skje på en forsvarlig måte både når det gjelder natur og samfunnsmessige konsekvenser for øvrig, for eksempel sørsamenes behov. Det kan bety at prosjekter som utbygginga av Storheia på Fosen må stoppe.

Når det gjelder sørsamisk kultur er også museet Samien Sitje på Snåsa et prosjekt jeg legger prestisje i. Landbrukets betydning i Trøndelag kan aldri overvurderes. Trøndelag er hele Norges matkammer, det skal jeg sørge for at det også vil være i fremtiden.

Mer debatt:  Trafikken går i ett. Det er tross alt tidligere E6 vi snakker om


Jeg lover å jobbe videre for å fremme Trøndelags sak i en ny periode. En periode der vi forhåpentligvis får en Blågrønn regjering som styrer landet.

Jeg er klar for å ta ansvaret som følger vervet som folkevalgt i Norges nasjonalforsamling. Det er en posisjon jeg vil bruke til å bidra til et attraktivt Trøndelag der trøndere og tilflyttere trives og utvikler seg.

Godt valg!


Bli med våre kommentatorer på besøk hos Anne B. Ragde og hør dem snakke om hennes nye bok, virkelighetslitteratur, valgkamp, flatfyll, fadderuke og studentbyen Trondheim.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå