Med egne ord

Jeg vil slåss for Trøndelag og mot sentralisering

Vi på Trøndelagsbenken må bli flinkere til å jobbe sammen om de store regionale sakene. Trøndelag trenger sterke talspersoner på Stortinget og det er mange saker vi kan samarbeide om på tvers av partigrensene. Det vil jeg gjerne bidra til.

Samarbeid: «Vi på Trøndelagsbenken her på Stortinget må bli flinkere til å jobbe sammen om de store regionale sakene. Jeg ser at andre fylker er flinkere enn oss» skriver Heidi Greni. Bildet er fra Stortingets vandrehall etter at sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag var vedtatt. 

Saken oppdateres.

De siste fire årene på Stortinget har jeg kjempet mot sentralisering. Nå ser jeg fram til fire år hvor vi skal gjennomføre desentralisering. En ny politisk kurs som ser hele landet vil komme så vel Trondheim som fjell- og kystbygdene i fylket vårt til gode.

På Stortinget må vi alle ta rikspolitisk ansvar, men jeg vet hvor jeg kommer fra – Trøndelag står meg nærmest. Jeg og Senterpartiet ønsker en bedre regional balanse i plasseringen av statlige arbeidsplasser. Lokaliseringen av statlig virksomhet må speile det norske samfunnet på en bedre måte enn hva vi opplever i dag.

Trondheim har landets største universitet og er ledende innen forskning og teknologiutvikling. Byen har også lange tradisjoner innenfor finansforvaltning. Denne kompetansen må landet gjøre seg nytte av.

Les også: Vil slanke POD og ansette flere politifolk


Senterpartiet har nylig tatt til orde for at forvaltningen av Oljefondet og Folketrygdfondet flyttes fra Oslo til Bergen og Trondheim. Etter at et offentlig utvalg – Gjedrem-utvalget – nylig la fram en innstilling som foreslår at forvaltningen av Oljefondet etableres utenfor Norges Bank, vil det komme en debatt om organisering og plassering av fondsforvaltningene. Trondheim vil være et godt valg.

Etablering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo-området er viktig. Utlokalisering må ikke bare skje til Trondheim, men til andre deler av fylket. Statlige virksomheter skal tjene hele landet. Det gjør de best om lokaliseringen spres slik at kompetanseutviklingen henter inspirasjon fra både bygd og by.

Fra 2018 samles Trøndelag i ett fylke. Sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag ble gjort ut fra forutsetninger om at det skulle følge med flere og større oppgaver. Så langt er ikke det fulgt opp.

Her kan du lese alle innleggene i serien: «Med egne ord»For meg og Senterpartiet blir det derfor viktig å flytte oppgaver fra stat til fylkeskommunene. Vi må få tilbake virkemidler og penger på næringsutviklingsområdet. Vi må gis ansvaret for regionale vegadministrasjon i Statens vegvesen. Flere oppgaver innen helse, barnevern og fylkesmannens oppgaver innen miljø og landbruk kan løses best av fylkeskommunen.

Jeg kom først inn i politisk arbeid i voksen alder. Min interesse for politikk kom fordi jeg så at flere måtte stille opp for å sikre arbeidsplasser og gode oppvekstkår i mitt lokalsamfunn. Senterpartiet ble det naturlige partiet og kanalisere engasjementet gjennom. Både som kommunestyremedlem, som ordfører og nå som stortingsrepresentant.

Det har blitt en skjevfordeling mellom folk i by og land når det gjelder muligheten til ta del i utviklingen av eget lokalsamfunn. Stortinget sier vi skal ha som ambisjon å opprettholde bosetting i alle deler av landet, men det blir bare snakk så lenge vi ikke satser sterkere på å sikre arbeidsplasser der folk helst vil bo.

Opptatt av debatt? Les også: Her foregår det en kontinuerlig skjending av historiske hus


Jeg reagerer også på at statlige myndigheter griper inn mot kommuner som satser på å utvikle sine lokalsamfunn gjennom å spre arbeidsplasser og boliger. Statens egne organ brukes i dag til å sentralisere bosettingen. Det vil jeg gjøre noe med.

Vi vil ta hele Norge i bruk, sier Senterpartiet. Skal vi lykkes må vi bli mer kreative når det gjelder hvordan vi organiserer offentlig sektor.

Ett eksempel er etableringen og nå nedbyggingen av asylmottak. Mange distriktskommuner har bygd opp et tilbud til asylsøkere som gir god integrering ved siden av at det gir viktige arbeidsplasser til bygdefolk. UDI må tilpasse kapasiteten til behovet, men det blir helt feil å fjerne mottakskapasiteten i distriktene først.

Til slutt: Vi på Trøndelagsbenken her på Stortinget må bli flinkere til å jobbe sammen om de store regionale sakene. Jeg ser at andre fylker er flinkere enn oss.

Trøndelag trenger sterke talspersoner på Stortinget og det er mange saker vi kan samarbeide om på tvers av partigrensene. Det vil jeg gjerne bidra til.


Hør våre kommentatorer snakke om MDG's vekst, klimaet i trondheimspolitikken og valgkampens siste uker. Gjest er Trondheims nye varaordfører, Ola Lund Renolen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå