Med egne ord

Et Trøndelag klart for fremtiden

Som landets teknologihovedstad og flere næringsklynger i spennende utvikling, har vi gode forutsetninger for å bli landets ledende næringslivsregion.

Arbeidsplasser: Høyre styrker forsvarsregionen Trøndelag med ny kampflybase på Ørland. Dette får enorm betydning for næringslivet i driftsfasen og tilfører Trøndelag flere hundre nye høykompetansearbeidsplasser, skriver Elin R. Agdestein. 

Saken oppdateres.

Det har vært en ære å representere en vekstkraftig region som Trøndelag på Stortinget de siste fire årene. Nå når flere piler peker i riktig retning og Trøndelag utmerker seg nasjonalt på flere områder, er det ekstra givende.

Elevene lærer mer i skolen, og færre faller fra. Færre står i helsekø og flere får raskere behandling. Veier og jernbane bygges nå sammenhengende og helt, i stedet for stykkevis og delt. Landet blir tryggere med flere politifolk i gatene. For-svarsevnen gjenreises. For-svarsregionen Trøndelag styrkes. Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Det forskes som aldri før og det skapes rekordmange gründerbedrifter.

Trøndelag har vist at vi kan gå foran da vi samlet oss til ett Trøndelag. Nå skal vi utnytte potensialet som ligger i denne samlingen.

Les også Siri Wahl-Olsens kommentar: Og bakom synger Putin


Høyre har store ambisjoner på vegne av Trøndelag. Som landets teknologihovedstad og flere næringsklynger i spennende utvikling, har vi gode forutset-ninger for å bli landets ledende næringslivsregion.

Trøndelag utmerker seg nasjonalt ved at vi har flere komplette verdikjeder basert på regionale naturressurser. Når miljøene knyttes enda sterkere sammen utnytter vi det store potensialet som ligger i et trøndersk næringsliv i vekst.

Vi knytter også hele Trøndelag tettere sammen med raskere utbygging av vei og bane. E6 Ranheim-Åsen bygges raskere og billigere. E6 Åsen-Steinkjer er for første gang inne i transportplanen, det samme er E14 Stjørdal-Meråker. Det er satt av 370 millioner kroner til E6 langs Snåsavatnet, og til utbedringer på E6 fra Grong og nordover. Og ikke minst, Trønderbanen blir elektrifisert.

Her kan du lese alle innleggene i serien: «Med egne ord»


Høyre styrker forsvarsregionen Trøndelag med ny kampflybase på Ørland. Dette får enorm betydning for næringslivet i driftsfasen og tilfører Trøndelag flere hundre nye høykompetansearbeidsplasser. Bare i år er det vedtatt investeringer på 4,2 mrd. kr på Ørland og Værnes.

Da oljeprisen falt og satte norsk økonomi og næringsliv på prøve, handlet vi resolutt. Mens Ap og Sp ville utsette utbygg-ingen av Sverdrup og Utsira, stod Høyre opp for industri og arbeidsfolk. Sverdrup-utbygg-ingen sørger for 50000 norske arbeidsplasser. Vi forbereder Norge på en tid hvor oljen spiller en mindre rolle enn før. Resultatet er at flere bedrifter kommer ut av oljeskyggen.

Oppdrettsnæringen eksporterer for rekordsummer, skogbruket hadde sitt beste år i fjor siden 1989, og i landbruket produseres og investeres det som aldri før.

Reiselivet går også så det suser i Trøndelag. Kulturlivet med festivaler og spel blomstrer. Ledigheten i Sør-Trøndelag har gått ned fra 2,5 prosent i 2013 til 2,2 prosent, og i Nord-Trøndelag har den gått ned fra 2,2 prosent til 2,1 prosent.

Opptatt av debatt? Les også: Her foregår det en kontinuerlig skjending av historiske hus


Det er nettopp arbeidsplassene i regionen jeg er mest opptatt av. Gjennom arbeid trygger vi velferden. Jeg vil derfor takke alle trøndere som står på hver dag for å skape aktivitet og arbeid. Takket være dere, går det så det suser i Trøndelag. Ledigheten er historisk lav.

Derfor reagerer jeg på at Ap og Sp svartmaler situasjonen. Når de ikke anerkjenner at snuoperasjonen norsk næringsliv har vært gjennom har lyktes, anerkjenner de heller ikke innsatsen som enkeltmennesker har lagt ned for å få til dette.

Og når Ap og Sp gjentar sin tomme retorikk om nedbygging av distriktene, når hele Trøndelag går så det suser, snakker de ned de som står på i distriktene.

Mer debatt: Norsk fotball blir bedre når vi trener foreldrene


Det siste Trøndelag trenger er en rødgrønn regjering med SV, MDG og Rødt på vippen, som skaper usikkerhet om viktige satsinger i Trøndelag. Hva vil skje med arbeidsplassene i oljeindustrien i en Ap-ledet regje-ring med støtte fra disse?

Eller alle de eksportrettede arbeidsplassene i en regjering der Sp stiller spørsmål om EØS-medlemskapet vårt? Og vil skattepolitikken sikre at vi kan skape før vi skatter? Hva skjer med samferdselssatsingen som Ap og Sp vil reversere?

En fortsatt borgerlig regjering vil sørge for at vi ikke setter de gode resultatene og satsingene i regionen i spill. Jeg håper jeg får være trøndernes stemme på Stortinget i fire nye år.


Bli med våre kommentatorer på besøk hos Anne B. Ragde og hør dem snakke om hennes nye bok, virkelighetslitteratur, valgkamp, flatfyll, fadderuke og studentbyen Trondheim.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå