Kronikk

Byen er viktigere enn brunosten

Det er få ting som påvirker hverdagslivet og samfunnet vårt så mye som hvordan vi velger å bygge byene våre. Likevel blir temaet forbigått i stillhet i valgkampen.

Flere syklister: Røde sykkelfelt i Bispegata i Trondheim. Sykling begge veger, men enveiskjørt for biltrafikk. 

Saken oppdateres.

Vei- og byggeprosjekter. Mens vi diskuterer brunost og dusjing etter gymmen, planlegges det investeringer til flere hundre milliarder kroner i vei- og byg-geprosjekter i og rundt de store byene i Norge. Arbeiderpartiet har varslet at de vil øke skattene og avgiftene med 15 milliarder kroner i neste stortingsperiode, noe som får mange til å sperre øynene opp.

Til sammenligning har E6-utbyggingen nord og sør for Trondheim fått en samlet prislapp på 28 milliarder kroner, nesten det dobbelte av Arbeiderpartiets varslede skatteøkning. Riktignok skal E6 i Trøndelag bygges over flere år, men de statlige investeringene i vei- og byggeprosjekter over hele Norge er mange ganger større enn forskjellen på skattepolitikken til Rødt og Fremskrittspartiet.

Les også kronikken: Boformer med fellesskap

Byutvikling engasjerer. Byutvikling er noe av det som har skapt mest debatt og engasjement i Trondheim de siste årene. Byutviklingssaker som Nidarøhallen, Nyhavna, Overvik, Innherredsveien og campus har ført til store avisoverskrifter, hete debattmøter, demonstrasjonstog og paroler i 1. mai-toget. Resultatet av stortingsvalget og hvem som kommer i regjering vil påvirke både utfallet av NTNUs campusplaner, boligutbygging på diverse jorder og milliardoverføringer gjennom bymiljøavtalen som Trondheim har med staten. Det er derfor underlig at byutvikling ikke er en viktigere del av valgkampen her i byen.

Les også Trygve Lundemos kommentar: Ett campusforslag peker seg ut som mest akseptabelt


Transport koster tid og penger. Fritiden og økonomien din henger tett sammen med hvordan byen Trondheim er skrudd sammen. Sju av ti som bor i sentrum velger å gå, sykle eller ta buss i hverdagen. Blant dem som bor i utkanten av Trondheim er det omvendt; sju av ti bruker bilen til hverdagsreiser.

Det er ikke fordi folk i utkanten av byen er spesielt glad i bilen sin, eller at de som bor i sentrum er mer opptatt av miljø. Det handler heller om hvor lett det er å gå og sykle i sentrum, og hvor vanskelig det er i resten av byen. Bil blir en nødvendighet for de fleste når arbeidsplassen er fem kilometer unna og man kanskje må innom to forskjellige barnehager på veien. En by med korte avstander frigjør mer tid og gir mindre utgifter til transport for innbyggerne.

Her skriver alle de trønderske førstekandidatene til stortingsvalget:  «Med egne ord»


Byutvikling påvirker folkehelsen. Konsekvensene av veivalg i byutviklingen er enorme for folks hverdag og trivsel i dag - og for kommende generasjoner. Byutviklingspolitikken må legger føringer for statens helseutgifter i framtida. God byutvikling kan spare samfunnet for enorme helseutgifter, korte ned sykehuskøene og øke livs-kvaliteten til befolkningen på en rasjonell og billig måte.

Om vi velger å gå, sykle, ta buss eller kjøre bil i hverdagen henger direkte sammen med hvordan byen er planlagt og bygget. Om man blir sittende i ro bak rattet i hverdagen, kan man få redusert helse og livskvalitet.

Samtidig står transport for nær en fjerdedel alle utslipp av CO2 i Norge og verden. Riktige byutviklingsgrep kan derfor bidra til å redusere klimagassutslippene betraktelig.

Opptatt av debatt? Les også: Her foregår det en kontinuerlig skjending av historiske hus


Politikk fungerer. Andelen syklister i Trondheim er tre ganger større enn i Bergen. Det er ikke tilfeldig. I de byene hvor politikerne tilrettelegger for sykling, går sykkelandelen opp. I de byene hvor boligbyggingen foregår i utkanten, er det få som går og sykler. Mange kjører bil. Da vi fjernet elbilfordelene på parkeringsplassene i Trondheim sentrum, sluttet folk å bruke parkeringsplassene til arbeids-parkering med elbilen. Da vi stengte Gamle Bybro for biler, ble den mye mer brukt av gående og syklende.

Da vi fikk kollektivfelt i Elgeseter gate, gikk det raskere å ta bussen til byen. Forskningen forteller oss mye. Vi har til-strekkelig kunnskap til å gjøre de riktige grepene. For eksempel viser de nasjonale reisevaneundersøkelsene til Transport-økonomisk institutt at folk er villige til å gå litt over én kilometer og sykle rundt tre. Så hvis vi vil at folk skal gå og sykle mer, må vi bygge tettere og lage transportsystemer som er lagt mer til rette for nettopp gåing og sykling.

Mer debatt: Norsk fotball blir bedre når vi trener foreldrene


Byen på agendaen. Politikerne tror de sanker flere stemmer på ulv, distriktspolitikk, skatt og norske verdier enn på byutvikling. Vi synes det er på høy tid at bypolitikk kommer på agendaen i en stortingsvalgkamp, og det har vi tenkt å gjøre noe med. Trondheim er i den heldige situasjonen at vi vokser med mer enn 3000 personer i året. Det kan føre til at vi får opp til 12-14 000 nye trondhjemmere i neste stortingsperiode. De skal bo et sted og reise til jobb, skole og barnehage. Samtidig har trondheimspolitikerne lovet staten at biltrafikken ikke skal øke i byen vår.

Valgdebatt på Byscenen. Hvordan skal vi få til det? Det har vi tenkt å spørre ni av kandidatene fra Sør-Trøndelag om under valgdebatten om byutvikling på Byscenen 30. august.

Det er blant annet disse ni kandidatene du kan stemme inn til trøndelagsbenken på Stor-tinget. Små marginer kan gjøre store utslag, og blant annet være med å påvirke hvilket parti som får utjevningsmandatet fra Sør-Trøndelag, i tillegg til de ni distriktsmandatene.

Godt valg!


Bli med våre kommentatorer på besøk hos Anne B. Ragde og hør dem snakke om hennes nye bok, virkelighetslitteratur, valgkamp, flatfyll, fadderuke og studentbyen Trondheim.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå