Med egne ord:

Det må ikke være sånn

Jeg trodde miljøproblemene kunne løses. Det tror jeg fortsatt!

Miljøsak: SV vil ha en forpliktende plan som reduserer biltrafikken i de store byene og i stedet legger til rette for buss, trikk, gange og sykkel. 

Saken oppdateres.

I 1988 meldte jeg meg inn i Natur og Ungdom. I avisene leste jeg om et voksende ozonhull, sur nedbør, skogsdød og tomme fiskevann. Jeg meldte meg inn fordi jeg var bekymra for framtida, men på løpeseddelen jeg fikk fra ei jente i klassen sto det: Hvis ikke deg – hvem? Hvis ikke nå – når? Jeg trodde miljøproblemene kunne løses. Det tror jeg fortsatt!

I dag er ozonlaget på bedringens vei, den sure nedbøren er kraftig redusert, skogsdød er ikke lenger et stort problem og fisken er tilbake i vannene. Miljøkampen de siste 30 årene har nyttet.

I dag handler det om å kutte utslipp av klimagasser og bekjempe de farlige klimaendringene som utgjør en alvorlig trussel mot framtida vår. Det handler om å stanse en massiv utryddelse av planter og dyr, vårt felles livsgrunnlag.

Les også Harry Tillers kommentar: SV spiller poker om makta


Naturen er ikke bare til for at vi skal kunne gå på tur. Naturen gir oss alt vi trenger, helt gratis. Alt fra mat, klær, medisiner, boliger og opplevelser. Naturen tar vare på oss, vi har ikke vært like flinke til å ta vare på den.

Da vi var aktive i Natur og Ungdom fikk vi ofte høre – det må bare være sånn. Som om miljøproblemene var noe forutbestemt, noe vi ikke var herre over. Historien har vist at de som sa dette tok feil. Vi kunne gjøre noe.

SV går til valg på å kutte norske klimagassutslipp de neste fire årene. Altfor lenge har norsk miljøpolitikk dreid seg om hva vi skal gjøre i en fjern framtid, om ti, femten eller tyve år.

Her kan du lese alle innleggene i serien her: «Med egne ord»


Vi vil ha en forpliktende plan som sier nei til tildeling av nye felt hvor oljeindustrien kan bore etter olje, som satser på jernbane fremfor nye motorveier og flyplassutvidelser, som reduserer biltrafikken i de store byene og i stedet legger til rette for buss, trikk, gange og sykkel, som satser på energieffektivisering og fortsatt satsing på utslippskutt fra industrien. Sammen med fortsatt vern av sårbare havområder som Lofoten, Vesterålen og Senja, Møreblokkene og Skagerrak, er dette våre viktigste miljøsaker.

Det er mulig å gjøre noe med det vi vil gjøre noe med. I dag er det nærmere 100.000 barn som vokser opp i fattigdom. Noen får seg til å si at også dette er noe som bare må være sånn. De tar feil. Det er ingen naturlov som sier at 4200 barn må vokse opp i familier med dårlig råd, bare her i Sør Trøndelag. Dette er et resultat av at noen har valgt å støtte noen rike i stedet for å sikre like muligheter for oss alle.

Opptatt av debatt? Les også: Det har blitt politisk ukorrekt å kritisere muslimer på generelt grunnlag, men russerne er fremdeles fritt vilt


For noen dager siden starta mange barn på skole etter ferien. Det er ikke greit å være den som ikke kan fortelle om noe spennende fra ferien, mens andre bobler over av fortellinger om utenlandsreiser og fornøyelsesparker de har besøkt. Det er urettferdig. Det er ikke greit at noen unger ikke har råd til sykkel til sykkelturen som arrangeres, eller ski til skidagen. Det forventes at man har dette, i dagens Norge, og har du det ikke – legges det merke til.

I Norge øker forskjellene mellom folk. Arbeidslivet skaper skiller mellom de som har fast jobb, og de som sitter fast i midlertidighet eller er uten jobb.

Høyresidas løsning på dette problemet har vært å innføre arbeidsplikt for sosialhjelpsmottakere. En ordning som mistenkeliggjør NAV brukere. De fleste NAV-brukere som kan jobbe, ønsker faktisk å jobbe. Forskning viser imidlertid at mange langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp står langt unna arbeidslivet, blant annet på grunn av store helseutfordringer.

Mer debatt: Norsk idrett er absolutt på hugget


SV vil ha en rettighetsbasert politikk, hvor den enkelte kan forvente en helhetlig tilnærming som muliggjør aktivitet og ikke passivitet. Ved NAV Heimdal og Lerkendal har man hatt stor suksess med systematisk, sosialfaglig oppfølging av fattige familier. SV vil jobbe for å legge til rette for mer av denne type jobbing. I tillegg går vi til valg for en betydelig økning av barnetrygden.


Årets valg er et solidaritetsvalg. Solidaritet mellom de som har mye og de som har lite. Solidaritet mellom de som bor på kloden i dag og de som skal bo her i framtiden. Godt valg!


Hør våre kommentatorer og gjest Lars Haltbrekken snakke om  valget, hijab, fengselsliv og Game of Thrones.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå