Kronikk

Gull verdt å ansette noen som står utenfor

Mange arbeidsgivere ønsker å bidra til at flere kommer i arbeid. Nav erfarer at det går greit å finne arbeidsgivere som lar folk med redusert arbeidsevne få prøve seg, men at de sjelden vil ansette dem fast og betale dem vanlig lønn.

Sosialt ansvar: Å ansette arbeidstakere med ulike utfordringer, bør stå øverst på listen når arbeidsgivere vil ta samfunnsansvar.   Foto: Shutterstock

Yrkesdeltagelsen går stadig ned. En kobling av begrepet samfunnsansvar eller sosialt ansvar til lønnsomhet er nødvendig. I Norge bruker vi begrepet næringslivets samfunnsansvar. På engelsk kalles det Corporate Social Responsibility (CSR) eller Corporate Responsibility (CR). Begrepet har mange definisjoner. EU-kommisjonens definisjon er slik: «Et konsept der bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin virksomhet og i sin interaksjon med sine interessenter på frivillig basis.»Å ta samfunnsansvar, eller å være sosialt ansvarlig, handler ikke om å oppfylle juridiske krav, men om å gjøre noe mer enn det som formelt forventes.