Med egne ord

Et samfunn med muligheter for alle

Hva er det som driver meg? Spørsmålet dukker opp innimellom, enten jeg snakker med meg selv eller det er andre som spør.

En god skole: Først og fremst er det tusenvis av lærere som hver dag gjør en kjempeinnsats, disse må få enda bedre mulighet til å gjøre en god jobb skriver Linda Helleland. 

Saken oppdateres.

For tiden er jeg selvsagt veldig opptatt av utsiktene til valgseier og fortsatt Erna-regjering. Men seier og regjering er ikke målet med mitt politiske engasjement. De virkelige årsakene – det som driver meg – kan illustreres ved Konrad og Bernhard. Mine to sønner, sammen med alle andre gutter og jenter i dette landet, fortjener at vi voksne gjør det vi kan for å skape et godt samfunn.

Les også: Veien til Løvebakken


Vår familie med to voksne og to barn har hatt stor glede av et fantastisk helsevesen, også i kritiske situasjoner. Vi kan glede oss over gode barnehager og skoler, gode idrettslag og trygge nabolag. Denne summen av velferd, frivillighet og sosiale nettverk er viktig for de fleste familier. Veldig mye er bra i Norge; men vi kan fortsatt tette hull i velferden, og vi kan strekke oss for å bli enda bedre der vi er «passe gode».

Vi er heldige som bor i et land med små forskjeller og stabilt styre – vi mister ikke nattesøvnen (i hvert fall ikke så mange netter) selv om noen andre skulle få regjeringsmakt. Alle politikere ønsker jo det beste for våre barn og eldre. Likevel er det noen viktige saker som skiller partiene i praktisk politikk.

Her kan du lese alle innleggene i serien her: «Med egne ord»


En god skole som gir elevene kunnskap og mestringsfølelse kommer ikke av seg selv. Først og fremst er det tusenvis av lærere som hver dag gjør en kjempeinnsats, disse må få enda bedre mulighet til å gjøre en god jobb. Vi må sette inn mer innsats i de tidlige skoleårene – så vi slipper å reparere så mye i ungdomsskolen og videregående. Å ta en yrkesfaglig utdanning må fremsnakkes mer av oss voksne, et mesterbrev er like viktig som en mastergrad. Og det står heldigvis ikke i motsetning til den massive satsingen vi gjennomfører og skal fortsette med innen høyere utdanning og forskning. Slik setter vi NTNU, Sintef og de andre kunnskapsmiljøene i vår region i stand til å ruste landet med ny teknologi og ny verdiskaping.

Opptatt av debatt? Les også: Sjokkerende uttalelser om kvinner i brannvesenet


For det er ingen selvfølge at det finnes jobber til våre barn når de blir voksne. Noen må satse og etablere nye bedrifter, eksisterende bedrifter må ha mulighet til å lykkes og ansette flere. Derfor trenger vi mer forskning og ny teknologi. Men jeg vil også ha flere trønderske og norske eiere i våre bedrifter. Da må vi ha et skattesystem som ikke belønner utenlandske eiere foran de norske, slik det er i dag. Det er dette formuesskatten handler om – en særskatt på norsk eierskap, som utenlandskeide bedrifter slipper.

Det er og blir et sterkt næringsliv, ofte med lokale eiere, som skaper verdiene vi politikere kan fordele til sykehus, skoler og andre velferdstilbud. Da hadde jeg håpet det var flere trønderske politikere som var opptatt av å få frem det positive i at mange satser egne penger på drømmen om å skape noe. Det virker som en del politikere mener privat næringsliv er et slags nødvendig onde, noe man burde vært foruten hvis man kunne. Jeg og Høyre mener at privat eierskap er en forutsetning for et fritt samfunn og for vår felles velferd. Derfor fører vi en politikk som gjør det lettere for dem å skape jobber og inntekter til felleskassa.

Mer debatt: To statuer har byen av navngitte levde kvinner. TO!


Bedre veier handler om det samme – bedrifter som må få laks og andre varer frem til kundene. I tillegg gir det trygghet for alle som ferdes langs veien, barn som voksne. Jeg er glad for at vi endelig, etter mange års rødgrønn somling, kan slå fast at det blir bygget ny og bedre E6 gjennom hele Trøndelag.

Jeg brenner for en ny Erna-regjering fordi jeg er sikker på at vi kan skape et enda bedre Norge. Med en mobbefri skole som ser hvert enkelt barn, med et helsevesen som setter pasienten først, med en trygg eldreomsorg, og en stat som sørger for sikkerhet mot indre og ytre fiender. Men også der vi har sterke familier og gode nærmiljø. Et samfunn der Konrad, Bernhard og alle andre barn får en trygg oppvekst, og der det er muligheter for alle.


Hør våre kommentatorer og gjest Lars Haltbrekken snakke om  valget, hijab, fengselsliv og Game of Thrones.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå