Kronikk

Midtnorsk travsport trenger Klæbu

Tomta ligger klar. Midtnorsk travsport kan stikke spaden i jorda og bygge framtida den trenger. Nå.

Møte på søndag: Mens mange forutsetninger mangler i Malvik, er det meste på plass allerede i Klæbu. Jordvernet kan gjøre Malvik til en illusjon, skriver kronikkforfatterne.   Foto: ARKITEKT SELBERG/Foto: Geir Wanvik

Saken oppdateres.

«Det store tankekorset er at travsporten klarte å selge den perfekte beliggenheten på Leangen, (…), for å flytte ut til mer grisgrendte strøk. Tanken blir mer absurd desto lenger tiden går,» skriver Adresseavisens kommentator Kjetil Kroksæter etter informasjonsmøtet for travsportens interessenter 19. september. Han konkluderer: «Travsporten har brukt mye penger på å flytte travbanen til Klæbu, men det er dugnadsgjengen i Malvik som får bred støtte.»

LES OGSÅ: Vi må ta vare på myra

Søndag 24. september avholdes ekstraordinær generalforsamling i Det Norske Travselskap, Midt-Norge travforbund, der den fremtidige plassering av landets nye og største travbane blir behandlet.

Les også: Malvik har medvind i kampen om travbanen

De fire organene som har uttalt seg om stedsvalget, Leangentravets Eiendom (LTE), Norsk Rikstoto, Det Norske Travselskap og Midt-Norge Travforbund (MNTF), peker på Malvik som det beste alternativet, selv om det innebærer å bygge ned dyrket jord. Klæbu er ikke engang innstilt som reservearena. Orkdal er trukket frem av LTE som alternativ, med støtte fra flertallet i MNTF. Å plassere en ny travbane på Melhus virker overhodet ikke aktuelt. Vi som mener at midtnorsk travsport trenger Klæbu, kan ikke gjøre annet enn å gjenta det vi mener taler til Klæbus fordel.

Om saksgangen har hatt sine lyter, også fra Klæbus side, får bli underordnet det viktigste: Etableringen av Norges ledende, største og mest innholdsrike toppidrettssenter for travsport, om ønskelig gjennom en trinnvis utbygging, med realisering av konkurransebanen først. Her peker Klæbu seg best ut, med nødvendig areal for en storstilt utbygging ved foten av Vassfjellet, uten at dyrket jord blir berørt. Tilgjengeligheten er god.

Det blir påpekt at myrer som ligger innenfor utbyggingsarealet, er en viktig biotop for fugleliv, men etter vår mening må det være mulig å løse den utfordringen i samarbeid med miljømyndigheter og miljøorganisa-sjoner.

Det blir hevdet, ofte med rette, at norske politikere har et kortsiktig perspektiv med sine planer og såkalte visjoner, ofte ikke lengre enn en valgperiode på fire år. Vi vil gjerne fremholde at de besluttende organer i norsk travsport ikke må gå i samme felle. De må ikke tenke for kortsiktig og snevert ved å krympe ideen om et toppidrettssenter, med treningsanlegg og andre fasiliteter og tilbud for travsportens mange aktiviteter i tillegg til selve konkurransebanen. Ideen om et slikt framtidsrettet travsportsenter i Midt-Norge er for god til å bli krympet til ny racingbane som erstatning for Leangen travbane. Men det er dit vi nå synes å ha kommet, med promoteringen og den tilsynelatende aksepten av Malvik som vertskommune, med lite konkrete løfter om eventuelt ytterligere et areal på 100 mål for videre utbygging av treningsbaner.

Under informasjonsmøtet 19. september hevdet formannen i Det Norske Travselskap, Knut Weum, at hvis generalforsamlingen velger rett, skal den få full støtte fra DNT til å bygge landets største travanlegg. Men et feil valg i Trøndelag har Trav-Norge ikke råd til. Som Kjetil Kroksæter påpeker: «Det betyr at andre alternativ enn Malvik kan DNT komme til å avvise. Weum ser Malvik som et fremtidsrettet utstillingsvindu tett inntil E6 med nærhet til flyplassen og byen.»

Men er det en racingbane som er det utstillingsvinduet travsporten trenger? Solgte vi Leangen travbane bare for å flytte den til et annet sted og gi den et annet navn? Skulle ikke pengene som ble realisert gjennom salget finansiere byggingen av et toppidretts- og kompetansesenter, ikke bare for midtnorsk, men for norsk travsport? Kan derfor Weums argumentasjon være en ren skinnmanøver?

LES OGSÅ: Bondeopprør mot travbane i Malvik: Vi kommer aldri til å gi oss

Tenk følgende: Ønsker ledelsen i Det Norske Travselskap å redusere trønderske ambisjoner om et stort travsportsenter, fordi det sentrale organisasjonsleddet i Oslo ønsker å bruke de store pengene på et tilsvarende senter på Østlandet? Vi kjenner igjen problemstillingen fra mange andre områder av samfunnslivet: Sentrum mot periferi. Men en ny racerbane kan jo periferien få!

En sentral skikkelse i midtnorsk travsport, Jomar Blekkan, ønsker i Adresseavisen at den nye racingbanen blir lagt til Kvegjerdsmyra ved Væretunnelen i Malvik. Legg merke til at ønsket hans begrenser seg til en ny racingbane, ikke et topp-idretts- og kompetansesenter for travsport.

Les også: Travtopp slår tilbake

Etter vår mening står Blækkan temmelig alene med sitt synspunkt blant trenerne som holder til ved Leangen travbane. Vi har ikke noe imot Malvik, men ønsker ikke en racingbane dit som fremtidsløsning. Vi ser derimot for oss en realistisk og langsiktig løsning i Klæbu, der kommunen, næringsforeningen og det lokale travlaget ønsker et nytt travsenter hjertelig velkommen, med de forpliktelser en slik sterk og bred invitasjon også medfører. Mens mange forutsetninger mangler i Malvik, er det meste på plass allerede i Klæbu. Jordvernet kan gjøre Malvik til en illusjon.

Økonomien i utbyggingsprosjekter byr alltid på utfordringer. I beregningene som er utført, ligger Orkdal billigst, etterfulgt av Malvik, Klæbu og Melhus. Beregningene baserer seg også på parametre som problematiske grunnforhold, uavklarte arealreguleringer etc.

Med alle forhold tatt i betraktning, peker et travsenter ved Vassfjellet seg ut som det beste alternativet. De økte kostnader i forhold til Orkdal og Malvik viser også at Klæbu-prosjektet er større og mer fremtidsrettet, innholdsrikt og idrettslig ambisiøst enn de andre tre alternativene. Et toppidrettssenter i Klæbu vil kunne gi midtnorsk travsport det løftet som kan føre den tilbake til norgestoppen, der den hører hjemme.Kronikken er skrevet sammen med et samlet styre i trenerforeningen Leangen: Monika Fremstad, Anne Dalshaug, Veronika Bugge og travtrenerne Roar Walsøe, Bjørn Garberg og Atle Eggan.

På forsiden nå