Kronikk

Norsk vannkraft kan utnyttes bedre

Norge står fremfor en kjempemulighet der vi kan utnytte våre vannkraftverk til å være batteri og reservekraftverk til Europa i fremtiden.

Leirfossen i Nidelven: De fleste land i Europa vil gå gå over til fornybar energi og da vil de ikke ha mulighet til å lagre energi på samme måte som oss. Vannkraften kan bli Europas batteri, men det krever nye kabler fra Norge, skriver kronikkforfatteren.   Foto: Terje Visnes

Vannkraften er bærebjelken i norsk energiforsyning. Den er fornybar, forutsigbar, fleksibel og pålitelig. Hvis vi utnytter mulighetene som ligger i den, så kan Norge få flere arbeidsplasser og større inntekter. Det betyr ikke at vi skal bygge ut mer vannkraft, men at vi bør utnytte vannkraftverkene bedre enn det vi gjør i dag. Akkurat nå er forskere i HydroCen allerede i gang med å utvikle nye innovative og bærekraftige løsninger for blant annet vannturbiner og tunneler. I tillegg kan vi bruke vannmagasinene smartere, og dermed også øke verdien av vind-, bølge- og solenergi i Europa.