Kronikk

Dyktig på nett - naiv i livet

Debatten om barn og unges nettbruk går høyt. Det er viktig og bra. De digitale medier har blitt en sosial arena hvor mange forhold og funksjoner mennesker imellom har flyttet til.

Det at man behersker internett og er god på data er ingen garanti mot at man kan bli lurt. Selv etter mange år og advarsler så er det fortsatt de som lar seg lure til å gi bort bilder av seg selv og det som verre er.Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Den digitale forståelse, opplæring og dannelse henger etter og vi blir daglig presentert historier vi ikke liker; nettmobbing, spredning av nakenbilder og filmer tatt opp av voldsbruk eller seksuelle handlinger, barn utsatt for grooming, nettovergrep osv.

Min oppvåkning vedrørende internettets dynamikk og mange muligheter fikk jeg gjennom en kartlegging av ungdom og salg og bytte av seksuelle tjenester helt tilbake til 2004.

LES FLERE KRONIKKER: Et krafttak må til hvis vi skal berge språket

Oppdraget var gitt til Kirkens Bymisjon av Trondheim kommune. I mange år ga vi tilbud (UngPro tiltaket) om samtaler og kompetanse til ungdom, foreldre og fagfolk. Gjennom direkte jobbing med barn og unge som opplevde ulike varianter av seksuell krenkelser, sexsalg og grooming fikk vi innblikk i og forståelse for nettes skyggesider.

At barn og unge teknisk sett er flinke til å beherske mediet betyr ikke at de er i stand til å lokalisere eventuelle farer og konsekvenser. De unge søker spenning oppmerksomhet og omsorg også på disse arenaer og det bør innebære at vi anerkjenner deres nettoppførsel før vi løfter pekefingeren. Dessverre ble tiltaket avsluttet selv om vår anbefaling var å videreføre det, nettopp fordi vi så tydelig så hvor mange unge som trengte veiledning og støtte til å regulere og forstå det de opplevde online.

Som sosialarbeider synes jeg det er viktig at vi på alle nivå møter disse utfordringer på en klok måte. I skolen, i lavterskeltilbudene, i barnevernet og hos helsestasjonen og på foreldremøtene må det tematiseres. Det er også viktig at vi kjenner til meldeplikten og avvergelsesplikten. Jeg ser at Kripos holder dette tema høyt og det skal de gjøre. Det er viktig at ungdom får kunnskap om at det de gjør mot andre kan være forbudt og at de unge tør å si fra når de har opplevd ubehageligheter på nettet.

Det er likevel viktig for meg å si som en av mine informanter påpekte; «at det var alt mulig på en gang». Med det mente hun at den seksuelle spenningen hun opplevde i møte med en ny venn på nettet gjorde det vanskelig å se at hun også ble lurt og utnytta. Hun ville så sterkt ha det hun fikk av oppmerksomhet og anerkjennelse, at hun der og da var villig til å betale prisen.

LES MER: Hallooo foreldre - hvor er dere?

Angeren og ambivalensen oppsto i ettertid. Det er kompliserte forhold å leve med og det tar tid å bearbeide. Dette er ikke endimensjonalt. Trondheim kommune BFT og LLH(Landsforeningen for lesbiske, homo-file, bifile og transpersoner Trøndelag) gjorde et formidabelt arbeid med et undervisningsopplegg for lærere og helsepersonell i grunnskole og videregående skole i 2010.

Vi var mange fagfolk i Trondheim som deltok i dette arbeidet som omhandler 16 sentrale tema om seksualitet. Der er god og tilpasset informasjon samlet og fine oppgaver og øvelser lagt inn om tema som det å ha sex, abort, normer i forhold til kjønn og seksualitet, grenser, overgrep internett som sosial arena og pornografi m.fl. Vi var og er fortsatt mange engasjerte fagfolk som drar rundt på skoler i byen vår og underviser om ulike relevante tema om seksualitet.

Tanken med undervisningspermen var at etter hvert skulle lærere og helsepersonell benytte undervisningspermen på sine skoler og i sine klasser. Nå som temaene igjen er aktualisert gjennom blant annet ferske tall fra Ungdata, lurer jeg på om undervisningsopplegget blir brukt?

Kanskje er det på tide med en relansering og oppdatering av undervisningspermen og å samle innsatsen igjen? Mitt inntrykk er at det foregår mye viktig og godt utviklingsarbeid på ulike fagområder og hos forskjellig instanser omkring disse forhold.

LES OGSÅ: Ingen jente er fri før alle jenter er fri

Helt til slutt vil jeg løfte fram et punkt vedrørende risiko og spenningssøken. Det synes å være en gjennomgående forståelse at ungdom søker risiko og spenning og at det gjelder spesielt gutter. Der tror jeg vi skal stoppe litt opp og se oss rundt. For det første så er det opplagt at nettet er en arena hvor du kan søke etter noe nytt og spennende og du kan utforske grenser, det kan være porno, seksuell utforskning, volds-forherligelse, ekstremisme, youtubeklipp etc.

En gjennomkontrollert oppvekst gjør det vanskelig for barn og unge å utforske og oppsøke farligheter og risiko. Internett har blitt en hovedarena for nettopp det. Der får vi være i fred, på godt og vondt. For det andre så er det å søke risiko også noe som jenter bedriver med, om enn kanskje på andre måter enn gutter.

I samtaler med de unge bør både foreldre og fagfolk ha det i mente. Vi må vokte oss for å ta fra barn og unge muligheten til utforskning og utprøving. Det at noen vil oppleve ubehag må vi kanskje tåle. Vi voksne skal ikke tåle krenkelser og overgrep og innta en naiv posisjon.

Hør våre kommentatorer snakke om situasjonen etter valget, Oslo-pressens DAB-fortvilelse og regjeringens nikab-forslag

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen?

Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Anne Grytbakk
            (Foto: privat)

Anne GrytbakkFoto: privat

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå