Kronikk

Leve som andre

Det å ha et eget hjem og helst å eie det selv, er en viktig verdi. Rett til å bo i eget hjem er lovfestet for personer med omfattende funksjonsnedsettelser, men bevisstheten om hva det betyr å ha et eget hjem, kan se ut til å være mangelfull.

«En kan velge å sette beboeren i sentrum for alt som gjøres, eller en kan legge mer vekt på det praktiske. Konsekvenser av det siste kan være at beboere blir tilskuere til det som skjer i eget hjem» skriver kronikkforfatterne.  Foto: Gorm Kallestad,, NTB scanpix

Nylig fikk pårørende brev fra Trondheim kommune med spørsmål om når deres voksne barn skal komme hjem i jula. Henvendelsen antyder at kommunen ikke ser på personer med hjelpebehov som leietakere, men som brukere av kommunale tiltak, og at en ønsker å ta hensyn til ansattes juleturnus. Det er mange grunner til å spørre om personer som trenger mye hjelp i hverdagen, reelt sett har et eget hjem eller om det store omsorgsbehovet deres gjør hjemmet mer til andres arbeidsplass.