Kronikk

Akupunktur på alle sykehus i USA

Akupunktur erstatter vanedannende medikamenter.

«Det er den utstrakte bruken av vanedannende sterke smertestillende medisiner, opioider, som har ført til økt interesse for akupunktur som smertebehandling» skriver akupunktør Arne Kausland. 

Saken oppdateres.

USA tar grep for å få ned en omfattende bruk av sterke, vanedannende smertestillende medikamenter. Ett av virkemidlene er at alle akkrediterte sykehus i USA skal tilby ikke-medikamentell smertebehandling, inklusiv akupunktur, som alternativ til medisinering. Kanskje bør man også i Norge tenke i slike baner?

Det er den utstrakte bruken av vanedannende sterke smertestillende medisiner, opioider, som har ført til økt interesse for akupunktur som smertebehandling. Tallene fra USA er skremmende store. 30 000 personer vil sannsynligvis dø som følge av overforbruk og misbruk av denne typen smertestillende medisiner i 2017.

Dette er så mange at man snakker om en opioidkrise eller opioidepidemi i USA. Denne krisen, med dokumenterte store bivirkninger og et høyt antall dødsfall, har påført svært mange mennesker og deres pårørende kostbare lidelser.

Les også: Akupunkturpioner feiret 35 år


I 2015 brukte 37,8 prosent av den voksne befolkningen i USA foreskrevne opioider, hvor av 1,9 millioner hadde fått rusmiddelavhengighet.

Flere viktige aktører i det amerikanske helsesystemet kommer nå med nye veiledninger og retningslinjer i smertebehandling. Og alle sier at ved smertebehandling skal førstevalget være ikke-medikamentell behandling. Her peker de fleste på bl.a. akupunktur som en ikke-medikamentell behandling. Akupunktur kan være et viktig virkemiddel for å dempe opioidkrisen.

The Center for Disease Control and Prevention (CDC) kom allerede i mars 2016 med nye retningslinjer for foreskriving av sterke vanedannende smertestillende medisiner, opioider, ved kroniske smerter.

Der er en av anbefalingene at medisinfri behandling og behandling med ikke-opioide medisiner foretrekkes ved smertebehandling. Til opplysning er CDC en amerikansk føderal etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Les også Morten Langfeldt Dahlbacks kommentar: Frister det med blågrå hud og nyreskader?Legeforeningen American College of Physician (ACP) utga i februar 2017 retningslinjer for behandling av kroniske veikryggsmerter. Der sier de at førstevalget skal være medisinfri behandling.

Legemiddelverket i USA, The Food and Drug Administration (FDA), foreslo i mai 2017 at leger bør få kunnskap om akupunktur, noe som etter FDS’s oppfatning kan minske bruken av opioider.

The Joint Commission (omfatter mer enn 21 000 amerikanske helseforetak, -organisasjoner og helseprogram) utga i juli 2017 nye standarder angående smertebehandling til sine 4 400 akkrediterte sykehus. Disse nye standardene trer i kraft fra januar 2018. Her kreves det at de akkrediterte sykehusene tilbyr medisinfri smertebehandling. The Joint Commission inkluderer akupunktur i denne medisinfrie behandlingen.

Opptatt av debatt? Les også: Det var eldre kvinner som satt i kinosalen og skravlet gjennom hele filmenFlere akupunktur-organisasjoner har samtidig kommet med innspill til myndighetene om hvorfor og hvordan akupunktur kan være et nyttig bidrag i løsningen/dempingen av opioidkrisen.

Acupuncture Now Foundation (ANF) sier at akupunktur viser en bedre effekt når det gjelder skadevirkninger sammenlignet med de fleste medisiner som brukes i behandling av vanlige smertetilstander.

Dette i seg selv skulle få publikum, helsepersonell og helsepolitikere til å se på akupunktur som et kraftig virkemiddel i kampen mot opioid avhengighet.

Nyere kvalitetsforskning viser at akupunktur er like effektiv som konvensjonell smertebehandling, og av og til bedre, samtidig som akupunktur har lite bivirkninger. Acupuncture Now Foundation og The Acupuncture Evidence Project har samlet nyere akupunkturforskning som de har presentert for beslutningstakere.

Denne forskningen viser at akupunktur er effektiv for behandling av ulike typer smerter, med sterkest dokumentert virkning på ryggsmerter, nakkesmerter, skuldersmerter, kronisk hodepine og artrose.

Mer debatt: I eit anfall av overmot ville eg teste ut ståhjulingen barnebarnet hadde fått til jul


Det har vært forsket på virkningsmekanismene for akupunkturens smertedempende effekt i lange tider.

Man har kartlagt involverte nervebaner, fra akupunkturpunkt (hvor nålen settes) til ryggmarg og smertesentra i hjernen, samt påvist produksjon og frigjøring av kroppens egenproduserte smertedempende stoffer (endogene opioider).

Hovedpoenget mitt er at opioider har for store skadevirkninger, og at nyere forskning har vist at akupunktur ved flere smertetilstander er minst like effektiv som konvensjonell behandling (bl.a. smertestillende medikamenter), men at akupunktur ikke har store skadevirkninger. Dette tas det nå konsekvensen av i USA, på klinikker og sykehus, og av helsepolitiske beslutningstakere.

Det er på tide at denne debatten også tas i Norge, og at også norske pasienter får muligheten til å velge akupunktur som erstatning for utskriving av sterke smertestillende medisiner.

Det kan gi økt bruk av akupunktur på sykehus både poliklinisk og på sengeposter i USA og Norge.


Hør våre kommentatorer snakke om Giske-saken, regjeringsforhandlingene, bompenger og Trondheim kino som er 100 år

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Kronikkforfatteren: Arne Kausland, akupunktør, Trondheim / Visepresident i World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies (WFAS) / Styremedlem i  Akupunkturforeningen, Norge 

Kronikkforfatteren: Arne Kausland, akupunktør, Trondheim / Visepresident i World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies (WFAS) / Styremedlem i Akupunkturforeningen, Norge 

På forsiden nå