Kronikk

Tre nøtter til Askepott

Eller var det til fylkeskommunen? Det nye trønderriket? Og ikke er jeg sikker på hvem som er Askepott, prinser eller prinsesser i denne historien. Det vil kanskje vise seg etter hvert.

Fortrinn: Det aller største fortrinnet er kunnskaps-, forsknings- og teknologimiljøene. Anført av NTNU og Sintef skriver rådmann i Trondheim kommune Morten Wolden.. 

Saken oppdateres.

Det er iallfall stadfestet at Trøndelag er ett. At sør og nord er lagt bak oss. Et samlet Trøndelag skal utvikles under visjonen «Sammen skaper vi historie». I det ligger at trønderriket både har evnet å skape historie i over 1000 år, og at man skal fortsette med det. Til beste for hver og en av oss som bor her, og i ganske mange tilfeller – har det vist seg – også til beste for nasjonen og det internasjonale samfunn.

Så hvordan lykkes man med det? Det er her nøttene kommer inn i bildet.

Les Tone Sofie Aglens kommentar: 2 år, 32 workshops, 550 deltakere og 16 300 ord måtte til for å lage Trøndelags nye visjon


Nøtt 1: Hvordan utnytte vårt store fortrinn enda bedre?

Trøndelag har i mange hundre år vært i front på råvareproduksjon. Malm, skog, landbruk, fiskeri skapte grunnlaget for vekst i hele landsdelen, og la også grunnlaget for industriutviklinga. Dette er fortsatt viktig, og både landbruk og ikke minst havbruksnæringa er av enorm betydning – både for sysselsetting, verdiskaping og internasjonal posisjonering. Det aller største fortrinnet er likevel kunnskaps-, forsknings- og teknologimiljøene. Anført av NTNU og Sintef. En fersk EU-måling viser at Trøndelag er nr. 16 av 220 regioner når det gjelder innovasjon, desidert best av de norske regionene. Mye av suksessen skyldes nettopp kunnskapsmiljøene våre.

Vi har mange gode eksempler på at god samhandling mellom næringslivet og kunnskapsmiljøene, har sikret god utvikling av hjørnesteinsbedrifter rundt om i regionen vår. Samtidig er undertegnede overbevist om at det også finnes potensialer i slik samhandling som ikke er tatt ut. Det er det fullt mulig å gjøre noe med, og det må prioriteres.

Også det offentlige må bli flinkere til å koble seg tettere på kunnskapsmiljøene. Trondheim kommune har sammen med NTNU tatt det på alvor, og etablert det vi kaller for «Universitetskommune 3.0». Samarbeidet er unikt, og har vakt stor internasjonal oppmerksomhet. Dette vil bidra til at Trondheim får tilgang til beste praksis og den ypperste forskning til å utvikle bedre tjenester til sine brukere. NTNU får en kommune som er villig til å eksperimentere, slik at de kan ta en nasjonal og internasjonal posisjon i å utvikle framtidas offentlige tjenester. Med andre ord vinn-vinn.

Les også: Det nye fylket vil bruke 15 mill. i året på smarttelefoner til alle ansatte


Nøtt 2: Hvordan sørge for at de største begivenhetene samler hele regionen?

Det skjedde noe med trøndere og Trøndelag i 1997. Med tusenårsjubileum, VM på ski, Cutty Sark – og et RBK som herjet som en nyskapt fotballstorhet over hele Europa. Noen hevder vi ble rettere i ryggen, mer stolt, mer samlet. Vi har mange arrangement i Trøndelag som er samlende, som synliggjør både historien og våre fortrinn. Som mat- og bryggerifestivalen, Olavsfestdager og Spelet på Stiklestad, Elden … Dette skjer i hele Trøndelag. I årene som kommer har vi mange store begivenheter. Skandinavisk Tour i 2020, EM i håndball både for herrer og damer i 2020, forhåpentligvis et VM på ski i 2023, og kanskje også et VM i håndball i 2023. Og arbeidet med det store 2030-jubileet er allerede i gang, som både en regional, nasjonal og internasjonal begivenhet. Nå har rådmannen i Trondheim fått i oppdrag å utrede muligheten for at Trondheim – sammen med Trøndelag – kan søke om Europeisk kulturby i 2030. Det betyr at dette kan bli et helt spesielt år, som vil sette Trøndelag på kartet sterkere enn noensinne. Nøkkelen, eller kall det gjerne nøtten, er å sørge for at dette involverer og gir verdier i hele Trøndelag.

Opptatt av debatt? Les også: Hvordan vil det gå med oss når alle dyr er borte? Enn så lenge gleder jeg meg over ribberester


Nøtt 3: Hvordan sørge for at landsdelshovedstaden Trondheim kan fungere som motor i den nye regionen?

Jeg skal ikke uttale meg på vegne av næringslivet, de store kulturinstitusjonene, idretten, kunnskaps- og forskningsmiljøer. Men, min klare opplevelse er at det er en stor vilje til å samhandle med resten av Trøndelag.

Viljen er stor også i Trondheim kommune. Vi samarbeider med mange allerede i dag. Vi har et svært omfattende samarbeid om tjenesteproduksjon med våre nabokommuner. Samarbeidet i Trondheimsregionen utvikles. Vi har «Byer i Midt-Norge», og et tett samarbeid med Hitra og Frøya om «havbruksregionen Trøndelag». Vi jobber med innovative offentlige anskaffelser, utviklingsprosjekter innenfor velferdsteknologi og nasjonale digitaliseringsløsninger sammen med andre kommuner i Trøndelag. Helseplattformen er kanskje det største og viktigste samarbeidsprosjektet akkurat nå. Der Trondheim kommune og Helse-Midt er prosjekteiere, men der KS og andre kommuner er tett på og er helt avgjørende for å lykkes. Om få år kan vi som første region i landet ha en felles journalløsning i helsevesenet…

Mer debatt: Jeg kjenner ikke Giske, men jeg kjenner igjen dette blinde raseriet når folk jager i flokk


Samtidig har vi de siste årene også jobbet i KS-sammenheng og sammen med Innovasjon Norge for å styrke og vitalisere samspillet med de andre norske storbyene. Spesielt rundt felles storbyutfordringer, digitalisering og smartby-løsninger. Vi er flinke i Trøndelag, men andre byer og regioner er faktisk ganske oppegående de også. Samtidig har vi også begynt å se hva vi kan lære av de øvrige nordiske byene. Sammen med Helsinki har Trondheim nå tatt ansvar for å analysere og følge med på smart city-utviklingen i de største byene i Norden.

I mange år har vi jobbet tett sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune om en rekke tiltak og oppgaver. Med suksess. Spørsmålet er om vi nå kan løfte dette ytterligere i et samlet Trøndelag.

Det er nå ved skiftet at vi har mulighet til å gjøre de riktige grepene, og å gi gass. For å ta en nasjonal og internasjonal tydeligere rolle. Skal vi stå på bremsen inntil alle slutter å oppfatte Trondheim som en trussel så frykter jeg at dette kan bli rimelig trått.

Trondheim trenger Trøndelag, men Trøndelag trenger jammen også Trondheim.


Hør våre kommentatorer snakke om Giske-saken, regjeringsforhandlingene, bompenger og Trondheim kino som er 100 år

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Kronikkforfatteren: Morten Wolden er rådmann i Trondheim kommune. 

Kronikkforfatteren: Morten Wolden er rådmann i Trondheim kommune. 

På forsiden nå